ASCO tildelt 2 års opsjon fra Equinor
Avatar
11. november 2020
Foto: Asco Norge
ASCO tildelt 2 års opsjon fra Equinor
Avatar
11. november 2020

ASCO Norge er tildelt 2 års opsjon på terminal- og lagertjenester for Equinor i Sandnessjøen. – Dette er meget gledelig og en viktig kontrakt for oss, sier administrerende direktør i ASCO Norge, Runar Hatletvedt.

Equinor har vært en viktig kunde for ASCO Norge i flere år. Kontrakten sikrer ASCOs aktiviteter og arbeidsplasser i Sandnessjøen fram til 2023. Den trer i kraft 1. juli 2021, og har en varighet på to år. Tildelingen er en del av en større kontraktsrunde for tjenester på kystbaser langs hele norskekysten som gjelder for Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

«Opsjonsutøvelsen vil sikre arbeidsplassene relatert til Equinors aktivitet ved ASCO Base Sandnessjøen i ytterligere to år og gir stabilitet og forutsigbarhet i en markedssituasjon som er preget av høy endringstakt og usikkerhet. Dette gir oss arbeidsro til å videreutvikle våre strategier for å være enda bedre posisjonert for nye anbud og forretningsområder» sier basesjef ved ASCO Base Sandnessjøen, Ståle Edvardsen.

ASCO Norge AS jobber med en rekke initiativer knyttet til bærekraft og redusert CO2 utslipp. I samarbeid med havnene vi opererer i er det tatt initiativ til utvikling av landstrøm-løsninger for å redusere utslipp og støy fra fartøyer ved landligge.

ASCO Norge AS er også i ferd med et å utvikle et digitaliseringsverktøy som bidrar til optimalisering av logistikkflyt og ressursbruk, noe som i neste omgang vil bidra til betydelig reduksjon av miljøutslipp.