Duvas kontrollkabel er nå koblet opp til Gjøa
Avatar
30. september 2020
Duvas kontrollkabel er nå koblet opp til Gjøa
Avatar
30. september 2020

Olje- og gassfeltet Duvas kontrollkabel er nå koblet opp til Neptune Energys Gjøa-plattform i Nordsjøen.

– Installeringen av Duva-feltets kontrollkabel er et viktig steg mot produksjonsstart  i 2021.  Subsea-feltet vil både øke produksjonen og forlenge levetiden til Neptunes egenopererte Gjøa-plattform, sier Neptune Energy Norges direktør for prosjekter og ingeniørarbeid, Erik Oppe

Den dynamiske kontrollkabelen vil overføre kraft, hydraulikk, kjemikalier og kommunikasjon mellom Duva og Gjøa-plattformen.

Installeringen, som ble gjort uten å stanse Gjøa-produksjonen, har krevd nøye planlegging og koordinering mellom Neptune Energy, Gjøa og TechnipFMC. Fartøyet North Sea Altantic brukte fem dager på arbeidet, som ble fullført i midten av september 2020.

Duvas kontrollkabel består av en 800 meter dynamisk seksjon koblet til en statisk sekjon på 12,3 kilometer.

De neste havbunnsoperasjonene fremover vil være tilknytting av rørledningene, etterfulgt av en borekampanje av Deepsea Yantai, som driftes av Odfjell Drilling. Arbeid på selve plattformen vil fortsette til produksjonsoppstart.

Lisenspartnere: Neptune Energy (operatør, 30%), Idemitsu Petroleum Norge (30%), PGNiG Upstream Norway (30%), Sval Energi (10%)

Fakta om Duva:

Olje- og gassfelt Duva er Neptunes første funn i Nordsjøen. Det ligger 14 km nordøst for Gjøa-feltet. Vanndybde  på 340 meter. Utvinnbare ressurser er estimert til 88 millioner fat oljeekvivalenter. Lisenspartnere er Neptune Energy (operatør, 30%), Idemitsu Petroleum Norge (30%), PGNiG Upstream Norway (30%), Sval Energi (10%).