Energikartlegging med ISO 50001

Systematisk energiledelse med ISO 50001 (Foto: iStock)
Publisert 27. mars 2023

Energikommisjonen la nylig fram en rapport om de langsiktige perspektivene for norsk energipolitikk. I rapporten kommer kommisjonen med tiltak og anbefalinger for en grønnere industri. Blant annet mener Energikommisjonen at energiledelse skal praktiseres i alle industrivirksomheter, og at lovforslag om krav til energikartlegging skal ferdigstilles og forelegges Stortinget.

ISO 50001 er en internasjonal anerkjent standard for energiledelse. Formålet med standarden er å hjelpe bedrifter med å redusere energiforbruket og energikostnadene, øke energieffektiviteten samt redusere den negative påvirkningen på miljøet. Standarden kan også bidra til at virksomheter møter lovkrav på en mer systematisk måte.

– ISO 50001 kan bidra til å ivareta Energikommisjonens anbefalinger og tiltak ved å gi industrivirksomheter en strukturert og systematisk tilnærming til energiledelse. Standarden gir virksomheter et rammeverk for å identifisere og evaluere energibruken og implementere forbedringer, sier Gard Rødseth Hansen, revisjonsleder i Kiwa.

Energilekkasjer er gullet i virksomheten

Energikommisjonen mener også at lovforslag til energikartlegging som har vært på høring, bør ferdigstilles og legges frem for Stortinget.
– Lovforslaget gjelder for bedrifter med energibruk over 5 GWh, forklarer Rødseth Hansen. Han mener at implementering av et ledelsessystem for energiledelse vil kunne imøtekomme det forventede lovkravet.

– Standarden inneholder ingen absolutte krav til energieffektivitet, men krever en kontinuerlig forbedring av energiytelse. Dette vil gi virksomheter bedre oversikt over energibruken sin og hjelpe dem med å oppfylle kravene i lovforslaget, sier Rødseth Hansen, og fortsetter:

– Erfaringene med ISO 50001-sertifisering er at det gir økt fokus på et systematisk arbeid med energieffektivisering. Eksempler på dette er overvåking av energiforbruk fra kompressorer, dampkjeler og rørforbindelser. Stikkordet er avdekking av energilekkasjer. Jeg pleier å si at disse energilekkasjene er gullet i virksomheten som gjør at man kan fjerne kostnader.

Dokumentert effekt

Revisjonslederen forteller videre at flere virksomheter har hatt en dokumentert effekt av å ta i bruk ISO 50001.

– Kristiansand kommune er en av kundene våre som går foran som et forbilde for andre kommuner og virksomheter for øvrig. Kommunen har meget god kunnskap om hva som påvirker energiforbruket og har oppnådd gode resultater med hensyn til energisparing. Energiledelse har vært prioritert i kommunen siden 2007. Siden den gang har de redusert energiforbruket med mer enn 30 prosent, framhever Rødseth Hansen.

– ISO 50001 følger samme modell og kapittelinndeling som andre standarder for ledelsessystemer, og lar seg lett integrere med for eksempel ISO 9001 og ISO 14001. Alt i alt gir standarden en enhetlig og systematisk tilnærming til energiledelse som en anvendelig for alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje, sier Rødseth Hansen.

Les mer om ISO 50001-sertifisering med Kiwa her!

Om Kiwa:
Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. I tillegg arrangerer vi en mengde kurs, både åpne og bedriftsinterne. Dette gjør vi innenfor en rekke markedssegmenter, fra bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning til drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk. Vi har i en årrekke bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester. Kiwa har ressursene og kunnskapen som skal til for å levere deg og din bedrift de beste tjenestene, samlet fra en og samme leverandør. Våre kunder varierer fra små og mellomstore bedrifter til multinasjonale konsern. Med tverrfaglig kompetanse og erfaring fra ulike bransjer og prosjekter i inn- og utland sørger vi for at våre kunder møter krav og forventninger med fokus på kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet. Vi betjener kunder innenfor produksjons- og prosessindustri, offentlige og private institusjoner, myndigheter og internasjonale selskap fra 100 kontorer verden over.

Kiwa har over 10000 ansatte i 40 land, hovedsakelig i Europa, Asia, Amerika og Oceania. Siden 2021 har vi vært en del av SHV-familien av selskaper. Globalt sysselsetter SHV 55 000 mennesker.

Siste fra forsiden

Rødt vil avlyse hele havvindsatsingen

+

Ptil skal granske gasslekkasjen på Melkøya

+

Etter skattepakken: Her er Equinors nye prosjektportefølje på norsk sokkel

Boring avsluttet etter 13 dager – bekrefter at brønnen var tørr

Øker subsidiene til Sørlige Nordsjø 2 – kan få opptil 23 milliarder kroner i støtte

+

PGNiG kjøper seg inn i to funn som snart skal avgrenses

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger