Equinor investerer i ny løfteteknologi fra Staveng Transfera
Annonsørinnhold
15. oktober 2020
Equinor investerer i ny løfteteknologi fra Staveng Transfera
Annonsørinnhold
15. oktober 2020

Staveng Transfera AS har inngått en tidlig fase prosjekt finansieringsavtale med Equinor Ventures for utvikling av ny robotisert løfteteknologi for offshore- og land industri.

Stavanger-baserte Staveng Transfera AS, et datterselskap av Stavanger Engineering, har utviklet Loadmaster-konseptet, en innovativ løsning som kan bidra til å endre måten materialhåndtering gjøres i fremtiden ved å muliggjør fjernstyrte løfteoperasjoner uten bruk av personell offshore.

I tillegg ser de på mulighetene for ubemannede løfteoperasjoner og logistikk løsninger for å kunne tilby mye bedre logistikkløsninger for ubemannede plattformer.

Loadmaster fra Staveng Transfera kan øke effektiviteten og forbedre sikkerheten innen kran- og løfteoperasjoner.

Teknologiutviklingen er i samarbeid med Equinor Ventures og Innovasjon Norge og har som mål å utvikle, pilotere og sertifisere lasteløsninger for både land- og offshore-bruk.

Denne kontrakten vil få stor betydning for selskapet og bekrefter at Staveng Transfera og Stavanger Engineering har høy kompetanse innen innovative og kostnadseffektive løsninger.

Stavanger Engineering leverer skreddersydde mekaniske løsninger for løfting og materialhåndtering inkludert kontrollsystemer. Stavanger Engineering høyt kvalifiserte personell vil følge prosjekter fra tidlig fase design til installasjon og ferdigstillelse.

For mer informasjon om Staveng Transfera AS, besøk vår webside: www.staveng.no

Kontakt i Staveng Transfera AS:

Jan Robert Olsen
Administrerende direktør
Mob: 908 87 801
e-post: jro@staveng.no