Ny boreteknologi for haleproduksjon
Avatar
16. mars 2020
Ny boreteknologi for haleproduksjon
Avatar
16. mars 2020

Alle som har lyttet til oppdateringer fra fjellmassivet Mannen har lært noe fundamentalt om bergmekanikk: Risiko for ras følger av mengden vann som trenger inn i fjellet. Denne sammenhengen er knyttet til redusert friksjon som løser opp naturlige låser i fjellet.

Utfordringen er ganske lik ved boring i undergrunnen men her kan effekten bli sterkere fordi borevæsken smører fjellet langt bedre enn vann. Tomax har gjennom «Afterburner» prosjektet utviklet en løsning som hindrer inntrengning av borevæske. Løsningen blant annet sørge for at kraftbalansen rundt borehullet opprettholdes, og dermed også stabiliteten. 

Ny løsning

Afterburner er i utgangspunktet enkel tilpassing av kjent teknologi: En sugepumpe, uten bevegelige deler, drives av borevæsken fra overflaten. Pumpa skaper et lokalt undertrykk som fjerner kaks fra borekronen. Dermed er det ikke lenger behov slik høytrykksspyling som brukes i dag og mindre væskemengder presses inn i fjellet. Utover dette blir erosjonseffekten rundt borkronen redusert med hele 94%.

Relevans

Norsk Olje og Gas har pekt på at gjenværende verdier på sokkelen er i størrelsesorden 2400 milliarder kroner. Dette har relevans fordi det ofte er bergmekaniske forhold med tilknyttet risiko som gjør at disse reservene ligger igjen. Reservene definerer dermed også behovet for ny, kostnadseffektiv boreteknologi for problematiske sedimenter. 

Afterburner pumpen er fra 0,4  til 1,2 meter lang. Pumpen er tilpasset integrasjon i styrbare systemer. Dette er et eksempel.           

Integrert

Egenskapene til Afterburner oppnås ved integrering av pumpen gjennom standard borestengsforbindelser. Følgelig påvirkes ikke brønnbarrierer, prosedyreverk eller riggutrustning. Vi ser fram til å samarbeide med operatørene på sokkelen for å realisere denne nye teknologien. De ledende leverandørene av styresystemer og boreteknologi har allerede gjort seg klar.