Offensiv satsing på grønne tjenester og produkter
Annonsørinnhold
11. mai 2021
Foto: Virix
Offensiv satsing på grønne tjenester og produkter
Annonsørinnhold
11. mai 2021

Egersundsbedriften Hymek AS utvider tjenesteområdet sitt i en stor satsing rettet mot nye markeder. I denne forbindelse knytter selskapet til seg en rekke ressurser med erfaring fra hybridisering av rigg og fartøyer, landstrøms- og energioptimalisering.

Som ledd i nysatsingen endrer selskapet navn til VIRIX AS.

– Etter snart 17 år som Hymek blir vi nå Virix. Navnet er satt sammen av viridi, som er latin for fargen grønn, og en X som symboliserer at vi tar steget inn i fremtiden og ønsker å bidra til det grønne skiftet. Vi har tradisjonelt vært en leverandør av mekaniske løsninger til offshorenæringen. Nå utvider vi virksomheten mot nye spennende markeder, sier Stig H. Erlandsen.

– I en stadig mer elektrifisert verden er dette et naturlig steg for oss. De ressurspersonene som allerede er på plass har bred erfaring fra relevante prosjekter, og vi vil stå sterkt rustet til å møte mulighetene innen offshore vind, akvakultur og maritim næring forteller ny daglig leder i bedriften, Trond Jordanger. I fremtiden vil vi trenge flere folk med relevant erfaring og kompetanse for å møte et fremvoksende marked.

Virix vil fortsette arbeidet med innovative produkter til mekanisk industri, samtidig som det satses for fullt på miljøvennlig teknologi, produkter og tjenester. Virix fortsetter sin nåværende aktivitet i Egersund og etablerer i tillegg virksomhet i Midtgårdveien 22 i Stavanger med kontorer, fabrikasjonshall og 90 meters dypvannskai ved Gandsfjorden.

__________________________________________________________________________

FOR MER INFO, kontakt:

Trond Jordanger, CEO, +47 924 17 073

Stig H. Erlandsen, CTO, +47 478 17 340

Bjørn Torkildsen, COB, + 47 919 19 742