OTD skifter navn til OTD Energy
Annonsørinnhold
3. desember 2020
OTD skifter navn til OTD Energy
Annonsørinnhold
3. desember 2020

Norges største årlige energimesse endrer navn fra OffshoreTechnology Days til OTD Energy. Dette betyr navnebyttet for deg.

– Navnebyttet fra OTD til OTD Energy er i tråd med utviklingen vi ser i samfunnet og er et mer samlende begrep for hva og hvem vi skal være, sier messegeneral Torbjørn Olufsen i OTD Energy.

Må jobbe sammen
Norsk olje- og gassindustri er verdensledende på ny teknologi og produserer langt renere enn andre land. Rundt 80 prosent av verdens industrielle energi kommer fra fossile energikilder i dag. Samtidig er det en betydelig politisk vilje og initiativ til å erstatte fossile energikilder med bærekraftige, fornybare og grønne løsninger. Teknologi og innovasjon vil spille en sentral rolle i overgangen, og her ønsker OTD Energy å være en viktig kanal.

– Vi ønsker å forsterke denne trenden. Industrien jobber raskere, billigere og tryggere enn for 15 år siden. Hele næringen er tjent med å redusere risiko og drive bærekraftig utvikling for å nå Paris-målene. Men det er mange ulike veier for å nå disse målene, og da trenger vi arenaer for å møtes og dele kompetanse, forteller Olufsen.

Symbiose
Navnebyttet til OTD er i tråd med hva flere operatørselskaper har gjort de siste årene. Selv om mange har gått fra å være «olje-» til

«energiselskaper», utgjør likevel olje- og gass i mange tilfeller hoveddelen av virksomheten. Olufsen mener denne utviklingen på mange måter tydeliggjør energimiksen i verden.

– Fossil energi er og kommer til å være viktig i årene som kommer. Samtidig er det krav om nullutslipp innen 2030. Skal vi klare det, må vi drive med teknologiutvikling. Ser man på kravene som muligheter i stedet for innsnevring, blir arenaer som OTD Energy utrolig viktig. Vi må få frem helhetsperspektivet i energi-begrepet og få frem markedsmulighetene industrien kan tilby.

Har det som skal til
Helt siden messen så dagens lys for første gang i 1999, har målet vært å dele kunnskap, etablere nye samarbeid og gjøre business. Selv om messen endrer navn, vil ikke hovedbudskapet endres: å være et sted hvor selskapene gjør business. Det ligger store forretningsmuligheter i årets temaer: energi, teknologi og bærekraft.

– Vi må ha business for å drive utvikling. Har man det på plass, kan man skape endring, framdrift og engasjement. Forretningsdelen er drivkraften bak OTD Energy. Vi ønsker å legge til rette for business for alle aktører. Samtidig håper vi å tilføre messen og næringen noen nye tanker, sier en engasjert Olufsen og fortsetter:

– Norsk olje- og gassindustri har både kompetansen, midlene og driven til å bli grønnere og mer bærekraftig. OTD Energy ønsker å være en pådriver for å komme i mål.

Se også: OTD Energy lanserer covid-19 garanti

Om OTD Energy 2021
De kommende årene vil være gode for norske offshoreleverandører med store utbygginger og høy aktivitet. Dagens avhengighet av fossile energikilder skal imidlertid reduseres og erstattes med bærekraftige løsninger. Forretningsmuligheter innen energi, teknologi og bærekraft er temaene for OTD Energy 2021 i Stavanger.
Messen arrangeres på Stavanger Forum (19) 20-21. oktober 2021. Det er ventes rundt 400 utstillere fordelt over tre haller.