BlueDeal – Hav- og miljøovervåkning fra NORBIT Aptomar
Annonsørinnhold
27. september 2021
BlueDeal – Hav- og miljøovervåkning fra NORBIT Aptomar
Annonsørinnhold
27. september 2021

NORBIT Aptomar har lang fartstid i å utvikle og tilby sensorer, taktiske samarbeids- og styringssystemer, samt å integrere overvåkningstjenester for offshore næringen. Selskapet har spesialisert seg på miljøovervåkningsløsninger som ivaretar operatørselskapenes og miljømyndighetenes krav til deteksjon av utilsiktede oljeutslipp og driv-is, samt kartlegging av sjøfugl og pattedyr.

Basert på eksisterende sensorer, infrastruktur og kompetanse, driver NORBIT Aptomar sitt eget maritime kontrollsenter Aptomarin, hvor erfarent maritimt personell utfører 24/7 overvåkningstjenester innen miljø, trafikk og andre maritime operasjoner.

Mange år med operasjonell erfaring, overvåkning og FoU arbeid innen oljevern har gitt selskapet god innsikt i næringens utfordringer når det gjelder å oppfylle miljømyndighetenes krav til fjernovervåkning og deteksjon av utilsiktede utslipp. I tillegg møtes krav til overvåkning og deteksjon av fartøy og objekter på kollisjonskurs. Med utgangspunkt i selskapets unike overvåkningsplattform; SeaCOP, har NORBIT Aptomar utviklet en tjeneste bestående av 24/7 miljø- og trafikk overvåkning med deteksjon, rapportering og dokumentasjon levert fra Aptomarin kontrollsenter i Trondheim. Denne løsningen kaller vi BlueDeal.

Basert på kravene i hvert enkelt prosjekt leveres, installeres og integreres et utvalg av fjernmålingssensorer og sensor plattformer som: SECurus, FLIR M, radar OSD, drone og ROV, og håndholdte termiske kameraløsninger. Videre er en løsning for undervanns lekkasjedeteksjon basert på NORBIT sonarteknologi under utvikling. Sensorene kan monteres på beredskapsfartøy, faste- eller flyttbare innretninger, hvor de også kobles opp mot installasjonens eller fartøyets navigasjonssensorer.

Etter installasjon, ferdigstillelse og trening starter BlueDeal operasjonen opp, og følgende kan monitoreres, detekteres, rapporteres og dokumenteres:
• Utilsiktede oljeutslipp innen gitt tidsfrist (1-3 timer), både fra egen operasjon og passerende trafikk, med stor sikkerhet
• “Clean operation” = Operasjon i henhold til miljøkrav
• Fartøy og objekter på kollisjonskurs
• Fugler og pattedyr
• Is

Innholdet i tjenesten tilpasses den enkelte kundes behov.

Via BlueDeal`s online portal har kunde tilgang på sanntidsdata, ukentlige og månedlige rapporter, samt dokumentasjon og statistikk på “Clean operation”, utilsiktede oljeutslipp, fartøystrafikk, is og arts-registreringer av fugl og pattedyr.

Med BlueDeal finnes det for første gang en helhetlig, robust, enkel og rimelig overvåkningsløsning som systematisk dokumenterer at kravene blir overholdt. Løsningen er godt etablert i markedet, og er tilpasset og optimalisert for både borekampanjer og felt i produksjon.

NORBIT Aptomar er medlem av innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans.

Besøk oss:

NORBIT Aptomar AS
Stiklestadveien 1
7041 Trondheim
Norway

Hjemmeside: https://aptomar.com

Kontakt:

Phone:
+47 40 00 34 03
E-mail:
info.aptomar@norbit.com