Slik blir Bore- og riggkonferansen 2022!
Annonsørinnhold
29. juni 2022
Slik blir Bore- og riggkonferansen 2022!
Annonsørinnhold
29. juni 2022

Det ventes sterk aktivitetsøkning innen boring og brønn, og riggmarkedet, med opp mot 33 nye utbyggingsplaner underveis. Hvordan vi effektivt leverer de neste årenes opptur, og samtidig får til forbedring og effektivisering, vil danne grunnlaget for et forlenget livsløp på norsk sokkel. Under årets konferanse vil vi blant annet få presentert Case studies.

Der vil operatører, boretjenester og boreentreprenører presentere hvordan industrien driver forbedringsarbeid. Hva fungerte i praksis, og hvordan videreutvikles dette samtidig med et økende aktivitetsnivå?

Forbedring under opptur er hovedtemaet når bransjens toppledere møtes på den 10. Bore- og riggkonferansen i Stavanger 1.- 2. november 2022.

Besøk gjerne våre nettsider – borekonferansen.no

Hør innlegg fra disse selskapene – flere blir presentert løpende: