Agder Energi og GIG vil bygge ut flytende havvind på Utsira Nord
Redaksjon
3. februar 2022
Kart: Regjeringen
Agder Energi og GIG vil bygge ut flytende havvind på Utsira Nord
Redaksjon
3. februar 2022

Agder Energi har inngått partnerskap med Green Investment Group, en av verdens største investorer og utviklere av grønn infrastruktur, for å delta i konkurransen om å utvikle havvind på Utsira nord.

De to selskapene har tidligere inngått et samarbeid, der også HitecVisions Vårgrønn er med, om utvikling av bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø 2. 

Green Investment Group har over 15 GW havvind, både flytende og bunnfast,  under utvikling globalt. Selskapet har også rettighetene til å utvikle 1,5 GW havvind utenfor England og fikk nylig rettighetene til å utvikle 2 GW i ScotWind-prosjektet.

Agder Energi er Norges fjerde største produsent av fornybar vannkraft, og produserer 8,7 TWh fra sine 49 kraftstasjoner. Energikonsernet drifter også strømnettet i Agder med over 200 000 kunder, som ligger i prisområdet (NO2) der forbindelsen mellom Utsira Nord-området og fastlandet er ventet å bli koblet til det norske strømnettet.

Startskuddet går for havvind i Norge – disse aktørene vil stå på søkerlisten