Aker Solutions åpner mobilt testanlegg for karbonfangst og -lagring
NTB
NTB
26. mai 2020
Aker Solutions åpner mobilt testanlegg for karbonfangst og -lagring
NTB
NTB
26. mai 2020

Aker Solutions har i dag startet driften av sitt mobile testanlegg for karbonfangst på Preem-raffineriet i Lysekil i Sverige.

Anlegget er en del av pilotprosjektet Preem CCS, der hele verdikjeden for fangst og lagring av CO2 skal testes.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Chalmers tekniske høgskole, SINTEF Energi, Equinor og Aker Solutions.

Det svenske energibyrået og norske CLIMIT bidrar med finansiering.

Testanlegget skal fange CO2 fra røykgassene ved Preems hydrogengassanlegg ved raffineriet i Lysekil.

På sikt er målet å få på plass et permanent fangstanlegg. CO2-en som fanges, skal deretter transporteres med skip til Øygarden, for så å pumpes ned i et reservoar for lagring under havbunnen på norsk sokkel.