Aker Solutions skal installere el-kjeler på Edvard Grieg
Glenn Stangeland
22. september 2020
Aker Solutions skal installere el-kjeler på Edvard Grieg
Glenn Stangeland
22. september 2020

Lundin Energy Norway har tildelt Aker Solutions en kontrakt for å installere elektriske kjeler på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. El-kjeler gjør det mulig å full-elektrifisere Edvard Grieg. Totalt vil dette gi en utslippsreduksjon for CO2 på omkring 200.000 tonn i året.

Aker Solutions skal ha ansvaret for ingeniørarbeid, prefabrikasjon samt forberede alt underlag til installasjonsarbeidet offshore. Aker Solutions skal også ha det totale systemansvaret og sikre sømløs overgang fra bruk av gassturbiner til el-kjeler.

I dag genereres kraftbehovet ved bruk av en gassturbin med varmegjenvinning. Fra 2022 skal Edvard Grieg kobles til områdeløsningen for Utsirahøyden for kraft fra land. Fra dette tidspunktet skal varmebehovet dekkes med el-kjeler.

I forbindelse med fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet etableres det en løsning med kraft fra land for installasjonene på den sørlige delen av Utsirahøyden i Nordsjøen. En sjøkabel skal legges fra Johan Sverdrup feltsenter til Edvard Grieg.

-Vi oppnår flere positive effekter ved å få elektrisk strøm fra land, både operativt og i form av klimagevinst, sier direktør for feltutvikling i Lundin Energy Norway, Charlotte Berge.