Barents Blue får inntil 482 millioner kroner av Enova
Pressemelding
17. desember 2021
Illustrasjon: Horisont Energi
Barents Blue får inntil 482 millioner kroner av Enova
Pressemelding
17. desember 2021

Enova gir tilsagn om støtte på litt over 1 milliard kroner til tre store hydrogen-prosjekter; Yara Norge AS (inntil 283 millioner kroner), Tizir Titanium & Iron AS (inntil 261 millioner kroner) og Horisont Energi AS (inntil 482 millioner kroner).

Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest i Finnmark. Prosjektet vil ta i bruk ny og energieffektiv teknologi og gjennomføres av et fellesforetak som skal etableres sammen med Equinor og Vår Energi.

Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til et fremtidige karbonlager Polaris for permanent deponering.

Vår Energi inn i Barents Blue – vil lage ammoniakk av gass fra Goliat og Alke