CO2-rensing kan koste 25 milliarder – Fortum kan bli vraket

Foto: Fortum
NTB
Publisert 25. juni 2020
En ekstern kvalitetssikring viser at CO2-rensing kan koste 25,1 milliarder kroner over ti år. Staten bør ifølge rapporten vurdere å skrote CO2-fangst i Oslo.

De nye tallene kommer fram i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

Kvalitetssikringen viser at det kan koste 25,1 milliarder kroner over ti år å gå videre med full realisering av de norske planene om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Det vil da være snakk om fangst av CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune og fra Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Med i prisanslaget er også kostnaden for tre skip for transport av CO2 samt lagring i to brønner.

Nedprioriterer Oslo

Statens andel av regningen blir betydelig. I rapporten anslås statens samlede eksponering til 22,2 milliarder kroner.

Skulle staten derimot bestemme seg for å skrote det ene av de to fangstanleggene, kan kostnaden for staten presses ned i 13,9 milliarder kroner.

Det vil da være snakk om det Atkins og Oslo Economics kaller en «minimumsløsning».

Konklusjonen i rapporten er at «det kan være best» å realisere kun ett fangstprosjekt i stedet for to.

Konsulentselskapene mener det er Norcem som da kommer best ut, og at realisering av dette fangstanlegget bør prioriteres framfor Fortum. Anlegget i Oslo har en vesentlig høyere prislapp.

Beslutning i høst

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun nå vil sette seg grundig inn i rapporten.

– Den vil inngå i beslutningsgrunnlaget vi arbeider med. Jeg har ikke konkludert på anbefalingene og vurderingene som er gjort av kvalitetssikrer, sier Bru i en pressemelding.

Hun gjentar at regjeringens plan er å ta stilling til prosjektet i forslaget til statsbudsjett for 2021, som legges fram i oktober.

Bru sendte i mai brev til Norcem og Fortum der hun oppfordret begge til også å søke om pengestøtte hos EU, i tilfelle regjeringen bare går videre med ett av fangstanleggene.

Tvil om lønnsomhet

I sluttrapporten har Atkins og Oslo Economics også gjort en analyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

De to konsulentselskapene sier seg enige i at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men understreker at man da må ha et globalt perspektiv, og at man må legge til grunn en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen.

En slik offensiv klimapolitikk må i så tilfelle på sikt medføre omtrent ti ganger så høy pris på utslipp av CO2 som i dag for at det skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt.

«Våre følsomhetsanalyser viser samtidig at tiltaket også i flere tilfeller kan være svært ulønnsomt», advares det.

Tiltakskostnaden beregnes til 1.183–1.379 kroner per tonn CO2 hvis anleggene er i drift i 25 år.

Fortum bekymret

Bellona-sjef Frederic Hauge syns ikke prislappen er avskrekkende.

– Kostnaden for disse prosjektene tilsvarer bompengeforliket før forrige valg. Dette er mulig å gjennomføre og helt klart en akseptabel investering i det som er vårt fremste klimatiltak, sier han.

Fortum Oslo Varmes CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås er for sin del åpen om at hun hadde håpt på en annen konklusjon. Fortums standpunkt er at begge de to fangstanleggene bør bygges ut.

– Veien videre er selvfølgelig mer usikker enn for Norcem. Men vi fortsetter å jobbe, sier Gerner Bjerkås til NTB.

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger