11 prosjekter deler på statens grønne omstillings-milliard
NTB
NTB
7. september 2021
Illustrasjon: Aibel
11 prosjekter deler på statens grønne omstillings-milliard
NTB
NTB
7. september 2021
Strømkabler for havvind og batteriproduksjon er blant prosjektene som får støtte fra regjeringssatsingen «Grønn plattform».

– Jeg er veldig glad for at vi nå har delt ut 1 milliard kroner fra Grønn plattform. Her har privat næringsliv, forskningsaktører og andre gått sammen for å realisere store og ambisiøse omstillingsprosjekter, fra helt grunnleggende forskning, til løsninger som er klare for markedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Totalt ble 44 prosjektsøknader om til sammen 4,2 milliarder kroner sendt inn. Regjeringen hadde satt av 1 milliard og måtte si nei til flere. Om lag 125 millioner kroner gjenstår og vil bli delt ut i løpet av høsten.

Den største tildelingen går til prosjektet Zero Kyst, som får 120,1 millioner kroner til å forsøke å utvikle nullutslipps fiskefartøy med tilhørende infrastruktur.

Prosjekter for avfallsfrie byggeplasser, produksjon av mikroalgebiomasse til fôring av laks, C02-lagring, gjenbruk av treverk og hybride sol- og vannkraftverk fikk også støtte.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.

Her finner du hele listen av tildelinger!