Energikommisjon skal inn i konfliktene: – All utbygging kommer med en pris
NTB
NTB
12. februar 2022
Foto: Arbeiderpartiet
Energikommisjon skal inn i konfliktene: – All utbygging kommer med en pris
NTB
NTB
12. februar 2022

Energikommisjonen har fått i oppdrag å gå rett inn i konfliktene i energipolitikken. – All kraftutbygging kommer med en pris, påpeker Marte Mjøs Persen.

Fredag ble den lenge varslede energikommisjonen utnevnt i statsråd – to uker etter fristen Arbeiderpartiet påla seg selv i 100-dagersplanen som ble lagt fram før valget.

Under ledelse av tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard skal kommisjonens til sammen 15 medlemmer se på både utfordringer, interessemotsetninger og grunnleggende dilemmaer innen kraftproduksjon.

– All kraftutbygging kommer med en pris, påpekte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) da hun presenterte mandatet fredag ettermiddag.

Nettopp derfor er det viktig at interessemotsetningene kommer fram, utdyper hun overfor NTB.

– Det er en del av energikommisjonens arbeid å kartlegge disse interessemotsetningene, slik at vi kan gjøre gode avveininger.

Fem hovedtemaer

En hovedoppgave for kommisjonen er å vurdere hva som er de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050. Videre skal de se på hvordan ulike politiske valg kan påvirke den langsiktige utviklingen i norsk kraftforsyning, ifølge mandatet.

Energikommisjonens arbeid knyttes til fem overordnede temaer:

* hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

* perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

* potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

* perspektiver for forsyningssikkerheten

* sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Strømkrisen skal utredes

Samtidig setter regjeringen i gang et arbeid for å ta spesifikt tak i strømkrisen som har preget vinteren.

Olje- og energiministeren beskriver dette som noe som «ikke kan vente».

– Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer, er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser. Vi skal også evaluere strømstønadsordningen som ble innført i år, sier hun.

I arbeidet skal man benytte seg av eksterne utredninger, opplyser hun. Dette vil gå parallelt med kommisjonens arbeid.

Energikommisjonens arbeid skal være klart innen 15. desember.

Unntak for vassdrag

I mandatet fastslår regjeringen at energikommisjonen skal legge verneplanen for vassdrag til grunn for sitt arbeid.

Det betyr at utbygging i vernede vassdrag er tatt av bordet, fastslår Persen.

– Det er en stor generasjonskontrakt, sier hun til NTB.

Men det fins et unntak – nemlig utbygging i vernede vassdrag som også gir flomsikring.

– Når vi er nødt til å gjøre inngrep på grunn av flomsikring – og det må vi kanskje gjøre i større monn, nettopp på grunn av endringer i klimaet vårt som gjør at vi får våtere og villere vær – så kan vi også åpne for kraftutbygging når inngrepene likevel skjer, sier Persen.

Dette innebærer ikke noen endring av praksis, understreker hun.

– Vi slår fast det Stortinget har bestemt.

– Men det forutsetter at verneverdiene ikke vesentlig forringes.

Energieffektivisering på bordet

Sentralt i arbeidet blir også spørsmål knyttet til energieffektivisering. Kommisjonen skal se på hvordan landet kan være sikret tilstrekkelig strømforsyning.

Dette må få enda mer oppmerksomhet framover, mener Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

– Det er mange politikere og andre som opplever det som utrolig kjedelig. Alle er for det, men ingen gjør noe med det, sier han.

– Derfor er jeg utrolig glad for at energikommisjonen også har strømsparing som en likeverdig del av sitt mandat, i tillegg til å vurdere ny kraftutbygging, sier han.

Kommisjonen består av følgende medlemmer:

 • Lars Sørgard (leder)
 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark