Equinor går inn i NorthH2 – Europas største prosjekt for grønn hydrogen

Publisert 7. desember 2020

Prosjektet har som mål å produsere grønn hydrogen fra 4 gigawatt innen 2030, og 10 gigawatt innen 2040 ved bruk av fornybar kraft fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

Dette vil, ifølge Equinor, være med på å kickstarte hydrogen-økonomien i Nordvest-Europa.

– Dette er et banebrytende prosjekt, hvor Equinor ser fram til å bidra. Prosjektet kan bli en viktig del av vårt arbeid med å bygge en konkurransedyktig posisjon innen hydrogen samt skape framtidig verdi og industrielle muligheter. Vårt mål er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, og utviklingen av en lønnsom verdikjede innen lavkarbonløsninger for hydrogen vil være en viktig del av overgangen til et bredt energiselskap. Hydrogen vil være viktig i arbeidet med avkarbonisering og netto nullutslipp, spesielt i sektorer der CO2-reduksjon ellers er vanskelig og strømforsyning ikke er et alternativ, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Prosjektet skal fullføre en forstudie i 2021, med mål om å starte prosjektering i andre halvdel av 2021. NortH2 ble lansert i februar 2020, med Shell og Gasunie som industripartnere. Equinor og RWE er nye partnere inn i prosjektet.

Prosjektet planlegger en elektrolysekapasitet på 1 gigawatt i 2027, 4 gigawatt i 2030 og 10+ gigawatt i 2040. Dette vil gi 0,4 tonn hydrogen i 2030, og 1 million tonn i 2040. Dette kan kompensere for utslipp tilsvarende 8-10 millioner tonn CO2, tilsvarende årlige utslipp fra norsk veitrafikk.

Den raske veksten i havvind er godt egnet til utvikling av en verdikjede for grønn hydrogen.

– NortH2 passer godt med Equinors erfaring og posisjon som en av verdens ledende havvindsoperatører. Hydrogen vil være en sentral del av å skape konkurransedyktighet for fornybar energi gjennom økt verdi og ved å tilby markedsalternativer. Vi må begynne utviklingen av ren hydrogen i stor skala i dag for å møte målene fra Paris-avtalen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Nordvest-Europa er i en unik posisjon til å utvikle en integrert verdikjede for hydrogen – fra havvindutbygging og fornybar kraftproduksjon til produksjon, lagring, transport og salg av grønn hydrogen.

Nordsjøen har stort potensial for havvindutbygging i stor skala, og det er allerede en omfattende infrastruktur for gass som er egnet til lagring og transport av store mengder hydrogen. Det finnes også store industriklynger i Nederland og Tyskland som kan ha økonomiske fordeler ved å være først ute.

NortH2 bidrar til Equinors overgang til et bredt energiselskap ved å posisjonere selskapet mot en betydelig verdikjede for grønn hydrogen. Dette utfyller allerede eksisterende fornybare og lavkarbon-prosjekter i verdensklasse som Dogger Bank (havvind), Northern Lights (CCS) og H2H Saltend (blå hydrogen).

NortH2 har en visjon om 4 GW integrert offshore-vind-til-grønn-hydrogen-verdikjede innen 2030, og for 10+ GW innen 2040. Prosjektet kan, gjennom parallell utvikling av den nødvendige hydrogeninfrastrukturen og ved å omdisponere eksisterende naturgassinfrastruktur, levere til store nordvest-europeiske industriklynger.

Siste fra forsiden

+

Vurderer salg av Mime Petroleum: – Ikke linket til Balder X-overskridelsen

Nyhetsbyrå: 15 EU-land vil ha makspris på gass

– Kan bli aktuelt å be Nato om hjelp til å beskytte norsk sokkel

Equinor, Vår Energi og Aker BP hever beredskapen i Norge

– Norsk gassforsyning sannsynligvis Europas største sabotasjemål

– Beredskapen på norsk sokkel skjerpes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger