Equinor tildeler milliardkontrakt for service på britisk havvind
Pressemelding
17. mars 2021
Illustrasjon: North Sea Renewables
Equinor tildeler milliardkontrakt for service på britisk havvind
Pressemelding
17. mars 2021

Dogger Bank har tildelt britiske North Star Renewables kontrakter for levering av tre servicefartøy.

Samlet kontraktsverdi, inkludert opsjoner, er anslått til om lag 270 millioner britiske pund (GBP), skriver Equinor i en pressemelding.

De tre fartøyene vil være utstyrt med ny teknologi, deriblant en hybridløsning med batteripakke og strøm fra land for å redusere brenselforbruket og utslipp. Teknikere som skal vedlikeholde vindturbinene vil være to uker ombord på fartøyene cirka 130 km utenfor den nordøstlige kysten av England. De skal sørge for at havvindparken blir vedlikeholdt på en sikker og effektiv måte for at vindturbene skal være mest mulig tilgjengelige.

SSE Renewables er operatør i byggefasen av havvindparken og Equinor i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det vil være behov for om lag 200 personer til å drive havvindparken, og de vil være stasjonert enten på fartøyene eller på en ny base som skal bygges i Port of Tyne.

Dogger Bank blir den største havvindparken i verden når den står ferdig i 2026. Den blir bygd ut i tre like store faser på 1,2 GW hver: Dogger Bank A, B og C.

North Star skal levere ett fartøy som skal brukes til planlagt vedlikehold på Dogger Bank A og B. Fartøyet skal etter planen leveres i januar 2024, og skal også betjene Dogger Bank C når denne fasen av havvindparken kommer i drift.

Ytterligere to servicefartøy skal leveres av North Star og skal brukes til korrektivt vedlikehold på Dogger Bank A og Dogger Bank B. Disse fartøyene skal etter planen leveres i henholdsvis juli 2023 og juli 2024.

En kontrakt for et servicefartøy til, som skal brukes til reparasjoner på Dogger Bank C, vil bli tildelt på et senere tidspunkt.

Alle tre kontraktene gjelder for en fast periode på ti år, og omfatter opsjoner på tre ganger ett år.

Dogger Bank A og B er et samarbeidsprosjekt mellom Equinor (40 %), SSE Renewables (40 %) og Eni (20 %). Prosjektfinansieringen av disse fasene ble ferdigstilt i november 2020 og sikret dermed den hittil største finansieringen av et havvindprosjekt på verdensbasis.

Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, og eies av Equinor (50 %) og SSE Renewables (50 %). Ferdigstilling av denne prosjektfinansieringen ventes sent i 2021.