Høyre: Elektrifisering «betinget av rikelig tilgang på kraft»
NTB
NTB
4. april 2022
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Høyre: Elektrifisering «betinget av rikelig tilgang på kraft»
NTB
NTB
4. april 2022

Høyres landsmøte vedtok i helgen følgende resolusjoner knyttet til energipolitikken:

  • Mål om å lyse ut minst 3 GW ny havvind hvert år fra 2025. Forsere arbeidet med å kartlegge nytt areal som er egnet for utbygging.
  • Vektlegge fase to av havvindutbygging på Sørlige Nordsjø II med hybridkabler.
  • Vurdere elektrifisering av sokkelen fra felt til felt. Betinget av rikelig tilgang på kraft.
  • Satse aktivt på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.
  • Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium.