Klimagassutslippene på sokkelen redusert med 1,6 millioner tonn
NTB
NTB
29. september 2021
Illustrasjonsfoto: Equinor
Klimagassutslippene på sokkelen redusert med 1,6 millioner tonn
NTB
NTB
29. september 2021

Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten har gått ned med 1,6 millioner tonn på fem år, viser årets klima- og miljørapport fra Norsk olje og gass.

– Hovedårsaken til at utslippene har gått ned fem år på rad, er en nedgang i fakling fra eksisterende felt på sokkelen. I tillegg er det også noe lavere utslipp fra energiproduksjonen, selv med økt oljeproduksjon som følge av oppstarten av Johan Sverdrup, som er elektrifisert, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, i en pressemelding.

Totale utslipp av klimagasser fra norsk sokkel og landanlegg under petroleumsskatteloven i 2020 var 12,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang fra 13,2 millioner tonn fra året før og en nedgang fra 14,2 millioner tonn fra 2015. Utslippene har dermed gått ned med 1,6 millioner tonn på fem år.