La frem regjeringens hydrogenstrategi
Pressemelding
3. juni 2020
Foto: Moment Studio/Norsk olje og gass
La frem regjeringens hydrogenstrategi
Pressemelding
3. juni 2020

Hydrogen skal bidra til å få ned klimautslippene i maritim sektor, tungtransport og industri.

Onsdag la olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram en egen hydrogenstrategi for Norge.

Strategien, som er den første i sitt slag, ble lagt fram i forkant av Hydrogenkonferansen i Oslo.

I strategien varsler regjeringen en satsing på pilotprosjekter og demonstrasjonsprosjekter i Norge for å bidra til å skalere opp hydrogenproduksjonen.

Håpet er at hydrogen skal bidra til utslippskutt i maritim sektor, tungtransport og industri.

For at hydrogen skal være en lav- eller utslippsfri energibærer, må det produseres med ingen eller svært lave utslipp, som ved elektrolyse av vann med ren kraft, eller fra naturgass med CO2-håndtering.

«Teknologimodenhet og høye kostnader er i dag sentrale barrierer for økt bruk av hydrogen, særlig i transportsektoren og som en innsatsfaktor i deler av industrien. Skal hydrogen og hydrogenbaserte løsninger som grønn ammoniakk tas i bruk på nye områder, må teknologien og løsningene bli mer modne. Det er viktig med videre teknologiutvikling», skriver OED i en pressemelding.

– Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering. Det er en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger i hele virkemiddelapparatet. I tillegg er det en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge i den grønne omstillingspakken som regjeringen la frem forrige uke, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Den 29. mai foreslo regjeringen blant annet å bevilge 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd. Hydrogenrelaterte teknologer og løsninger vil ha en sentral plass i denne satsingen.