Leverer PUD for elektrifisering av Troll B og C

Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Publisert 23. april 2021

Equinor og partnerne Petoro, Shell, Total og ConocoPhillips har besluttet elektrifisering av Troll Vest og leverer fredag plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren.

Beslutningen omfatter delvis elektrifisering av Troll B-plattformen og full elektrifisering av Troll C i Nordsjøen, skriver Equinor i en pressemelding.

Årlige utslippsreduksjoner vil utgjøre nærmere en halv million tonn CO2 per år som er over tre prosent av de totale utslipp fra olje- og gassutvinning og rundt én prosent av totale utslipp i Norge. NOx-utslippene fra feltet vil reduseres med om lag 1700 tonn per år.

– Elektrifisering er avgjørende for at vi skal lykkes med å redusere utslippene fra norsk sokkel, og vi har ambisiøse planer for dette. Partnerskapets beslutning om å elektrifisere Troll B og Troll C vil gi store utslippskutt. Troll-området vil i mange tiår fremover levere enorme mengder energi med lave utslipp og stor verdiskaping for selskapene og for Norge, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

7,9 milliarder kroner

Investeringene beløper seg til om lag 7,9 milliarder norske kroner. Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Næringslivets NOx-fond på totalt 520 millioner norske kroner.

– Jeg er svært fornøyd med at vi kan realisere elektrifisering av Troll B og C, et prosjekt som vil bidra til å kutte utslippene fra norsk sokkel betydelig. Jeg er også glad for at vi, til tross for krevende tider, er i stand til å sanksjonere prosjekter som bidrar til å skape store verdier for samfunnet og verdifull aktivitet for leverandørene. Vi forventer at omtrent 70 prosent av investeringene i dette prosjektet vil gå til selskaper i Norge, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

– Den midlertidige skatteendringen vedtatt av Stortinget som en følge av Covid-19, har ført til at vi kan gjennomføre flere av prosjektene som planlagt før pandemien, sier Nylund.

Utbyggingsløsning

Kabelen som skal sørge for strømforsyning til Troll B og C-plattformene vil ha landfall på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen.  Fra Kollsnes vil det gå en høyspent sjøkabel til Troll B, og en fra Troll B til Troll C.

Troll Vest-elektrifiseringen omfatter full elektrifisering av Troll C og delvis elektrifisering av Troll B. Det innebærer at begge plattformene vil få sine strømbehov dekket med elektrisk kraft fra land.

I tillegg vil to av gasseksportkompressorene på Troll C bli drevet av elektriske motorer. I dag drives disse kompressorene med gassturbiner som gir store CO2-utslipp. Infrastrukturen på Kollsnes og kabelen ut til plattformen dimensjoneres for en mulig framtidig fullelektrifisering også av Troll B.

Troll A-plattformen, som kom i produksjon i 1996, var den første elektrifiserte installasjonen på norsk sokkel.

Kontraktene

Troll Vest elektrifiseringsprosjekt vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser. Dette vil gi verdiskaping og sysselsettingseffekter til norsk næringsliv og det norske samfunnet.

Aker Solutions er tildelt en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land. Kontrakten har en verdi på omtrent 2,9 milliarder norske kroner og vil gi om lag 1000 årsverk for leverandøren i prosjektperioden.

Prosjektering skal utføres fra Aker Solutions’ kontor i Bergen, og fabrikasjon skal gjøres på verftet på Stord. Leverandøren anslår at totalt 4000 personer vil være involvert i arbeidet, inkludert hos deres underleverandører.

Skanska er tildelt kontrakt for bygging av en ny transformatorstasjon, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes. Kontrakten har en verdi på rundt 390 millioner norske kroner. Arbeidet vil bli ledet av Skanskas anleggsvirksomhet i Bergen. Prosjektet er anslått til å omfatte omtrent 100 årsverk for Skanska og underleverandører i prosjektperioden.

NKT er tildelt kontrakt for produksjon og installasjon av høyspent sjøkabel fra Kollsnes til Troll B og fra Troll B til Troll C. Kontrakten har en verdi på omtrent 1 milliard norske kroner. Produksjon av kabel vil foregå ved deres fabrikk i Karlskrona i Sverige, og de vil bruke sitt fartøy NKT Victoria for å legge kablene.

Konsesjon

26. mars 2021 ga Olje- og energidepartementet Equinor konsesjon for å bygge, eie og drive nødvendige elektriske anlegg for å forsyne plattformene Troll B og Troll C med kraft fra land. Kraftbehovet for Troll B og C vil være på inntil 116 MW.

Planen er at Troll B vil være delvis elektrifisert første kvartal 2024, og Troll C vil være fullelektrifisert innen andre kvartal 2026.

Rettighetshavere i Troll Unit: Equinor 30,6 % (operatør), Petoro 56 %, Shell 8,1 %, Total 3,7 %, ConocoPhillips 1,6 %.

Oversikt over 14 potensielle elektrifiseringsprosjekter på norsk sokkel – Energi24 Database!

Siste fra forsiden

+

Live-intervju med CCB og Semco: – Alltid rom for samarbeid

+

Klasser Haven i Ølen

+

Odfjell-toppen: – Vi er i starten av en langvarig oppgangsyklus

+

Har spuddet JDE i Norskehavet

+

Grønt lys for å sette Breidablikk i produksjon

+

Oljeministeren om COSL-kontraktene: – Får ikke tilgang til sensitiv informasjon

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger