Olje- og energiministeren overtar ansvaret for Petroleumstilsynet

Foto: Glenn Stangeland
Publisert 11. mai 2023

Olje- og energiminister Terje Aasland overtar det konstitusjonelle ansvaret for Petroleumstilsynet med virkning fra 11. mai 2023. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har tidligere hatt ansvaret. 

Regjeringen ønsker med dette å forsterke en helhetlig og god forvaltning av HMS, sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

– Ved å overføre ansvaret for Petroleumstilsynet til Olje- og energidepartementet samler vi det forebyggende sikkerhetsarbeidet for petroleumssektoren. Dermed vil vi få en styrket, tydelig og mer helhetlig petroleumsforvaltning. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser med all tydelighet at det er behov for en slik samlet tilnærming for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i petroleumssektoren, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flyttingen innebærer ikke endringer i Ptils ansvarsområder.

Siste fra forsiden

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

+

Equinor har doblet CCS-ambisjonene: – Vil bygge en motorvei fra Europa

Forhandler for 3.600 medlemmer: – Forventer et knakende godt oppgjør

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger