Sprakk med 31,5 milliarder – vil være nedbetalt på halvannet år
Glenn Stangeland
27. januar 2022
Martin Linge (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor)
Sprakk med 31,5 milliarder – vil være nedbetalt på halvannet år
Glenn Stangeland
27. januar 2022

Martin Linge-prosjektet hadde betydelige utfordringer i utbyggingsfasen.

Investeringskostnadene ble på 63 milliarder kroner mot 31,5 milliarder kroner i plan for utbygging og drift fra 2012.

Men de skyhøye gassprisene sørger for lynrask tilbakebetaling.

– Martin Linge har vært et svært utfordrende prosjekt å få i drift. Takket være dyktige medarbeidere, gode leverandører og godt samarbeid med partner Petoro og myndigheter, lyktes vi med en god og sikker oppstart. Nå produserer feltet svært effektivt. Gitt dagens prisbilde vil investeringene i feltet være nedbetalt i løpet av 2022, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen foretar torsdag den offisielle åpningen av Martin Linge-feltet.

Forventet utvinnbare ressurser er om lag 260 millioner fat oljeekvivalenter. På platå vil feltet produsere rundt 115,000 fat oljeekvivalenter, hovedsakelig gass og kondensat. Det forventes at feltet vil nå platåproduksjon i løpet av 2022.