Statnett bygger kraftledningen som skal elektrifisere Melkøya
Pressemelding
19. november 2021
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Statnett bygger kraftledningen som skal elektrifisere Melkøya
Pressemelding
19. november 2021

Styret i Statnett har besluttet å videreføre prosjektet med ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. Beslutningen bygger på Equinors planer om elektrifisering av sitt anlegg på Melkøya og strømbehovet dette utløser.

Det skriver Statnett i en pressemelding. 

Equinor har i tråd med utredningsavtalen besluttet en videreføring av prosjektet og at de går for full elektrifisering som sitt konseptvalg.

«Statnett har søkt om bygging av 54 kilometer 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn (Hammerfest), bygging av ny 420 kV GIS-stasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV GIS-stasjon på Skaidi stasjon. Den omsøkte traséen på 420 kV er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV ledning langs nesten hele traséen», skriver Statnett.