Statnett planlegger utenlandskabel for havvind
Glenn Stangeland
5. oktober 2021
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Statnett planlegger utenlandskabel for havvind
Glenn Stangeland
5. oktober 2021

Det er knyttet stor spenning til den første konsesjonsrunden for havvind på norsk sokkel. 

Et sentralt spørsmål er hvordan kraften skal tas til markedet. 

Statnett er tildelt rollen som systemansvarlig til havs, og forbereder også en eventuell utbygging av havnett.

Ifølge selskapets ferske nettutviklingsplan  planlegges det for en kabel som knytter norsk havvind til både Norge og et annet land, en såkalt hybridforbindelse. 

«Fallende utbyggingskostnader og økende karbon- og kraftpriser gjør at havvind i Sørlige Nordsjø II trolig blir lønnsomt allerede før 2030. Statnetts analyser viser at en hybrid nettløsning – som knytter havvind til Norge og et annet land – er vesentlig mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn en radiell tilknytning, blant annet på grunn av den relativt korte avstanden til andre land», skriver Statnett. 

– Utviklingen til havs må sees i sammenheng med utviklingen på land. Det er bred enighet mellom aktørene i bransjen at hybridforbindelser er nødvendig for at havvindutbyggingen skal være lønnsom. Vi planlegger for at én forbindelse som knytter havvind til land både i Norge og til et annet land skal kunne være ferdig innen 2030, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en artikkel på selskapets egen nettside.

Statkraft er i gang med en forstudie som skal vurdere om og når det kan bli aktuelt med en reinvestering av de eldste kabelforbindelsene mellom Norge og Danmark.