Fortum-styret sa ja til karbonfangst på Klemetsrud
Pressemelding
15. juni 2020
Foto: Fortum
Fortum-styret sa ja til karbonfangst på Klemetsrud
Pressemelding
15. juni 2020

Styret i Fortum Oslo Varme gav fredag sin tilslutning til forslaget om å realisere karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Dermed er Oslos største punktutslipp av CO2 et viktig steg nærmere å redusere sine klimautslipp med 90 prosent.

– Dette er en milepæl for klimaet og Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt. Vi skal fange hele 90 prosent av klimautslippene fra forbrenningen av avfall, og vi gjenbruker varmeoverskuddet fra fangstprosessen som fjernvarme til byens bygninger. Prosjektet vil, forutsatt positiv investeringsvedtak i Stortinget i høst, gi umiddelbar sysselsettingseffekt i Norge.  Læringen fra vårt prosjekt blir viktig for at tilsvarende anlegg over hele Europa tar i bruk karbonfangst, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme AS.