Vår Energi og Equinor ut av Barents Blue – utreder annen gasseksport fra Barentshavet

Illustrasjon: Horisont Energi
Publisert 1. februar 2023

Horisont Energi inngår partnerskap med Fertiberia i Barents Blue. Samtidig trer Vår Energi og Equinor ut av prosjektet i det samarbeidsavtalen i partnerskapet utgår 31. januar 2023.

Vår Energi har over tid utredet ulike løsninger for eksport av gassressursene påvist i Alke og Goliat, vest for Hammerfest. I 2021 besluttet selskapet å gå inn i Barents Blue-samarbeidet, etter at Equinor og Horisont Energi året før hadde igangsatt arbeid for etablering av en ammoniakkfabrikk i Hammerfest, med CO2-fangst og -lagring. Hensikten var å vurdere tilknytning av gassressursene i Alke og Goliat til Barents Blue og samtidig bidra til en større områdeløsning for regionen.

Goliat, Alke og Lupa

Partnerskapet har jobbet aktivt og godt for å fremme en konseptbeslutning, men totalbildet gjør det riktig å søke løsninger på andre områder, skriver Vår Energi i en børsmelding. 

– Vi har stor tro på Barentshavet som petroleumsprovins, men har etter grundige vurderinger av prosjektet og vår samlede portefølje konkludert med at det ikke lenger er hensiktsmessig å gå videre med Barents Blue-konseptet. Utvikling av de påviste ressursene i regionen, inkludert Goliat, Alke og Lupa, vil kreve en eksportløsning med større kapasitet enn det vi ser er realistisk innenfor rammen av prosjektet. Vi takker for samarbeidet med Equinor og Horisont Energi og ønsker operatøren lykke til med videre modning av Barents Blue.

Jakter løsning for gasseksport

Vår Energi opprettholder ambisjonene for Barentshavet, med fortsatt leting, videreutvikling av Goliat og innsats for etablering av en optimal løsning for gasseksport.

EVP Exploration & Production i Vår Energi, Rune Oldervoll forklarer:

– Vårt mål er å etablere en eksportløsning for gass i Barentshavet med kapasitet til både å utnytte påviste ressurser, samt bidra til en større områdeløsning for videreutvikling og verdiskaping i regionen. Samarbeid mellom aktørene i regionen og myndighetene er nøkkelen til dette. Etablering av tilstrekkelig eksportkapasitet kan skape ny giv for vår nordligste petroleumsprovins, økt verdiskaping på land og styrke energiforsyningen til Europa på lang sikt.

Vår Energi viderefører allerede påbegynte studier knyttet til andre utbyggingsløsninger i samarbeid med relevante parter.

Inviterer inn nye partnere i Polaris

Polaris CO2-lager under Barentshavet ble valgt som CO2-lagringsløsning for Barents Blue-prosjektet, og har hatt samme partnere. Følgelig har Equinor også konkludert med å ikke delta videre i Polaris lagringsprosjektet, melder Equinor.

Equinor er fortsatt positiv til å utforske gassforsyningsløsninger til Barents Blue-prosjektet fra Melkøya etter endringene i partnerkonsortiet. Horisont Energi vil invitere nye partnere inn i lagringslisensen for Polaris CO2 , inkludert en kvalifisert operatør. En ny lisensgruppe vil bringe prosjektet frem til innlevering av plan for utbygging, skriver Horisont Energi i en børsmelding.

Utsetter utbygging av Alke – «alle» venter på Barents Blue

Siste fra forsiden

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

+

Har alternativ teknologi: – Positivt hvis man lukker døren for strøm fra land

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger