Vil ha skattereform for CCS, havvind, hydrogen, plugging og grønne skip
Glenn Stangeland
21. mai 2020
Foto: Arbeiderpartiet
Vil ha skattereform for CCS, havvind, hydrogen, plugging og grønne skip
Glenn Stangeland
21. mai 2020

Hadia Tajik legger nye klimakrav på bordet i forhandlingene om oljeskatt. Hun mener grønne industrier må få minst like attraktive ordninger.

– Når vi endrer petroleumsskatten og har som formål å øke investeringene i olje og gass, må vi også sikre at grønne, fornybare industrier er minst like attraktive å investere i, sier Tajik til NTB.

Hun foreslår nå en grønn skattereform for klimavennlige investeringer som fangst og lagring av CO2, havvind, hydrogen, plugging av brønner og grønn skipsfart.

– Det handler om å sikre at også grønne industrier har investeringsvennlige skatteregimer som motiverer industrien til å gjøre satsinger, sier Ap-nestlederen, som er Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson på Stortinget.

Fem klimakrav

Den grønne skattereformen inngår i en pakke med i alt fem klimakrav som Arbeiderpartiet nå legger på bordet før de avgjørende rundene i forhandlingene på Stortinget om regjeringens skatteforslag for olje- og gassnæringen.

De fire andre kravene er:

* at utslippene av klimagasser på norsk sokkel må halveres fra 2005-nivå innen 2030

* nye økonomiske insentiver for boring av brønner til lagring av CO2

* økt investeringsstøtte til karbonfangst, havvind og elektrifisering

* en frist for netto nullutslipp på nye oljefelt

Begeistring i Venstre

Venstres avtroppende partileder Trine Skei Grande mener signalene er positive.

– Hvis Arbeiderpartiet har lyst til å bruke den situasjonen vi nå er i, til grønn omstilling, så tror jeg vi helt sikkert kan lage et godt grunnlag for det, sier hun.

Grande viser til at regjeringen snart kommer med en grønn omstillingspakke. Den skal legges fram før månedsskiftet og er ment som regjeringens svar på hvordan skattelettelsene for olje- og gassnæringen skal utlignes med satsinger som kan fremme nye klimaløsninger.

– Hvis vi kan se dette i sammenheng og bygge nytt næringsliv, så syns jeg dette er positive toner fra Arbeiderpartiet, sier Grande til NTB.

Vil motivere til investeringer

Tajik har flere forslag til konkrete løsninger. Øverst på ønskelisten, forteller hun, står halvert nedskrivingstid for investeringer i fangst og lagring av CO2.

Et annet grep kan være skattefradrag for deponering av CO2.

– I dag har vi leterefusjonsordningen for olje- og gassvirksomhet. Tilsvarende ordning fins ikke for boring av brønner til lagring av CO2, påpeker Tajik.

– Det å gjenbruke og lagre CO2 kan bli en stor ny industri for Norge. Men vi er nødt til å finne ordninger som motiverer til å investere i nødvendig infrastruktur, sier hun.

Brede forhandlinger

Etter det NTB forstår, ønsker regjeringspartiene et bredt forlik om oljeskatteregimet.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingene, som etter planen skal avrundes innen 4. juni. Saken skal behandles i plenum 12. juni.

Men diskusjonene er ikke enkle. Et annet stridspunkt som er blitt sentralt i forhandlingene, er den særskilte friinntekten som oljeselskapene nyter godt av.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekten fra 20,8 prosent til 10 prosent, til høylytte protester fra bransjen selv.

Tajik vil for sin del ikke binde seg i spørsmålet, men bekrefter at friinntekten er på bordet i forhandlingene.