Wintershall Dea og Cape Omega tildelt CO2-lagringslisens

Foto: Apriil Event
Publisert 5. oktober 2022

Wintershall Dea og CapeOmega er tildelt karbonlagringslisensen Luna i Nordsjøen, lokalisert 120 kilometer vest av Bergen. 

Lisensen har et lagringspotensial på inntil fem millioner tonn CO2 per år.

– Tildelingen er starten på et nytt kapittel for selskapets virksomhet i Norge. Med utgangspunkt i vår erfaring og kompetanse innen undervannsteknologi, ønsker vi å bidra til at Europa når sine klimamål. Fra vår base midt i Europas største industrinasjon, er vi godt posisjonert for å levere den infrastrukturen Norge trenger for å bli et knutepunkt for CO2-lagring i Europa, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi i Wintershall Dea.

Tildelingen av Luna-lisensen er en viktig milepæl i utviklingen av en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS), der europeisk tungindustri vil bli knyttet opp mot lagringssted for CO2 i Nordsjøen. Tyskland er det landet i Europa som slipper ut mest CO2, mens Norge har verdens største lagringspotensial.

Wintershall Dea planlegger også å bygge et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland. Anlegget, som har fått navnet CO2nnectNow, ligger på den tyske Nordsjøkysten og skal brukes til oppsamling og transport av karbondioksid.

I august inngikk Wintershall Dea og Equinor en samarbeidsavtale om å utvikle en verdikjede for fangst og lagring av CO2. Karbonfangst og -lagring er viktig for å redusere utslipp fra tungindustri, som sement, stål og kjemikalier, og som sysselsetter miliioner av europeere. Målet er å knytte selskap som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder på den norske kontinentalsokkelen.

Wintershall Dea er operatør i lisensen med en eierandel på 60 prosent, mens CapeOmega har en eierandel på 40 prosent.

Det var tre søkere i tildelingsrunden, men TotalEnergies fikk ikke napp i denne omgang. 

Wintershall Dea utfordrer Equinor – vil bli en gigant på CCS på norsk sokkel

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger