Publisert 3. desember 2017

Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i petroleumsvirksomheten. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. Velger man å bruke et annet språk, må arbeidsgiver dokumentere at norsk språk ikke er hensiktsmessig, og at det ikke går ut over sikkerheten.

Det slår Petroleumstilsynet fast.

Rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP) viser at nærmere 40 % av ansatte offshore som svarte på spørreskjema i 2015 er helt eller delvis enige i at det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk.

Engelsk erstatter norsk
Ptil mottar også bekymringsmeldinger knyttet til språk, spesielt om at engelsk erstatter norsk som arbeidsspråk i petroleumsnæringen. Det kommer fram at både styrende dokumenter, en rekke møter – også AMU-møter og sikkerhetsmøter – og annen kommunikasjon i en del selskap foregår på engelsk, også der nesten alle arbeidstakerne er norske.

For arbeidstakerne innebærer dette at de ikke alltid forstår de styrende dokumentene og i mindre grad deltar i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø og sikkerhet.

Enkelte bekymringsmeldinger tar også opp at personell med dårlige kunnskaper både i norsk og engelsk kommer ut på innretninger, og dette oppleves også som et sikkerhetsproblem.

Regelverkets krav
Rammeforskriften § 14 slår fast at norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. Andre språk kan brukes dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og det ikke går på bekostning av sikkerheten.

I veiledningen framheves det at dersom det ikke anses som hensiktsmessig å bruke norsk språk i dokumenter av sikkerhetsmessig betydning, og det ikke går på bekostning av sikkerheten, skal arbeidsgiver kunne dokumentere dette for at selskapet skal kunne la være å oversette slike dokumenter til norsk.

I maskinforskriften er det også krav til norsk språk ved bruksanvisninger.

Det er arbeidsgivers ansvar å dokumentere at norsk språk ikke er hensiktsmessig, og det ikke går ut over sikkerheten i de tilfeller man velger å bruke et annet språk.

Regelverket åpner for bruk av andre språk enn norsk når det er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og dersom det ikke går på bekostning av sikkerheten.

Arbeidsgiver kan ikke motsatt stille krav til arbeidstakerne om at de skal kunne bevise at bruk av engelsk går ut over sikkerheten, slik Ptil er informert om at det praktiseres i enkelte selskap.

Siste fra forsiden

+

Nå eier Japex hele butikken

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger