Analyse av 188 regnskaper – marginene er presset i kjelleren
Glenn Stangeland
29. september 2017
Analyse av 188 regnskaper – marginene er presset i kjelleren
Glenn Stangeland
29. september 2017

Økonomien til norske leverandørselskaper er fortsatt utfordrende. Og driftsmarginene ble, for flere av de største segmentene, betydelig svekket fra 2015 til 2016.

Det viser en fersk regnskapsanalyse av 188 selskaper gjennomført av Inventura.

– Resultatmarginene er i øyeblikket ikke tilstrekkelige for å sikre fremtiden i bransjen, sier Atle Sundøy, som presenterte tallene på Innkjøpskonferansen i Stavanger torsdag.

Tallene er basert på regnskapstall levert til Brønnøysund, og omfatter bare leverandørindustrien, ikke olje- og gasselskapene.

Her er et utdrag av tallene, i form av resultatmarginer for enkeltsegmenter de siste tre regnskapsårene. Resultatmarginer i prosent. 

Som vi ser; marginene innen «leting, boring og brønn» og «drift, vedlikehold og reperasjon» stupte fra 2015 til 2016. Samtidig kan det se ut som om «subsea» og «tekniske tjenester» traff bunn i 2015, og «subsea» leverte faktisk best marginer av samtlige undersøkte segmenter.

– Parallelt med regnskapsanalysen har vi også gjennomført en spørreundersøkelse i industrien. Den viser at bransjen, tross pressede marginer, er positiv og tror trendene er i ferd med å snu. Men optimismen skyldes mest fremtiden og ikke nå-tiden. Subsea har stor tro på fremtiden og viser en mer positiv trend enn resten av industrien, sier Sundøy.


For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Innkjøpskonferansen ble ledet av John Økland og Glenn Stangeland fra Petro.no.