Publisert 6. oktober 2017

Statoil tildeler reforhandlede rammeavtaler til Bilfinger Industrier Norge AS og Kaefer Energy AS for ISO-tjenester (isolering, stillas og overflatebehandling).

Kontraktene har en samlet verdi på over 7 milliarder norske kroner og varighet frem til utgangen av 2030.

– Vi ønsker forutsigbarhet i vår samhandling med leverandørene. Gjennom tett og god dialog med Bilfinger og Kaefer har vi nå fått på plass langsiktige avtaler som både har gode tekniske løsninger og som samtidig er kommersielt bærekraftig for selskapene. Dermed har vi det nødvendige grunnlaget til å kunne jobbe sammen over tid for å styrke sikkerheten og øke effektiviteten. Det ser vi fram til, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

Rammeavtalene gjelder ISO-tjenester til norsk sokkel, med fleksibilitet til å bli brukt på tvers av alle anlegg på norsk sokkel og de norske landanleggene.

Avtalene legger til rette for økt innovasjon og teknologiutvikling innen ISO-arbeidet som utføres på Statoils anlegg. Det innebærer også å stimulere til ytterligere styrking av fagkompetansen og økt fagbrevandel.

– Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og videreføre forbedringsarbeidet med Bilfinger og Kaefer. ISO-fagene bidrar til sikker og effektiv drift på våre anlegg. Dette arbeidet er viktig for å nå et bærekraftig kostnadsnivå og dermed bygger oppunder langsiktig produksjon på norsk sokkel, sier direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove.

Bilfinger Industrier Norge AS og Kaefer Energy AS har siden 2010 hatt ansvaret for ISO-arbeidet på installasjonene hvor reforhandlede rammeavtaler nå er inngått. Unntaket er Draupner, hvor et leverandørbytte muliggjør en mer fleksibel ressursutnyttelse på tvers av Sleipner Flerfelt.

Statoil inngikk i 2016 rammeavtaler med Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS for øvrige installasjoner på norsk sokkel og landanlegg og har dermed nå dekket sitt behov for ISO-tjenester på anlegg som i dag er i drift i Norge frem til 2030.

Siste fra forsiden

+

Skal investere 20 milliarder kroner i utbyggingen av Fram Sør

+

Mistet kontroll over helikopteret: – Pilotene var desorienterte

Driften på Mongstad i gang igjen etter brannen

+

Sprakk med 31,5 milliarder kroner – tilbakebetalt på 11 måneder

Brannen på Mongstad skal granskes

+

Dolphin Drilling overtar to Transocean-rigger: – Passer perfekt til vår strategi

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger