Boretillatelse for norskehavsbrønn
Toril Hole Halvorsen
18. januar 2017
(Illustrasjon: Statoil)

Statoil har fått Oljedirektoratets (ODs) tillatelse til å bore letebrønn 6507/3-12 Mim i Norskehavet.

Operatøren fikk før årsskiftet Petroleumstilsynets (Ptils) samtykke til å bore brønnen.

Brønnen er lokalisert syd, sydvest for Norne-feltet i PL 159 B og ca. 160 km fra nærmeste land, som er Vega kommune i Nordland. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 380 m MSL.

Brønnen er planlagt boret med «Deepsea Bergen», og oppstart var planlagt tidligst 7. januar, med opsjon for sidesteg.

Operasjonen vil vare i 27 dager. Et mulig sidesteg fra brønnen vil ta 18 dager i tillegg.

Letebrønn Mim ligger 5,6 km rett øst for Alve og henholdsvis 9,7 og 12,6 km fra Norne FPSO og letebrønn Cape Vulture.

Primært formål med letebrønn 6507/3-12 i Mim South-prospektet er å påvise økonomiske volumer av hydrokarboner i sandsteinssekvenser av midtre og nedre jura alder (Fangstgruppen og Båtgruppen).

Gitt funn av hydrokaboner og påviste volumer av en viss størrelse vil et sidesteg bli boret til Mim South-prospektet, brønn 6507/3-12 A Mim North, for å påvise hydrokaboner i tilsvarende formasjoner som i hovedbrønnen.

Statoil er operatør for lisensen (85 prosent) med Dong (15 prosent) som eneste partner.