Lundin har planer om å bore 11 letebrønner på norsk sokkel i år.

Selskapet nøyer seg med tre egenopererte brønner, men alle disse kan, med relativt stor sannsynlighet, ende med nye utbygginger.

– Vi øker budsjettene for lete og avgrensningsbrønner betraktelig fra i fjor til i år. Det spesielle for oss som operatør er at vi i 2018 konsentrerer de egenopererte brønnene til avgrensning og testing av to reservoartyper det ikke er produsert fra på norsk sokkel tidligere, sier letedirektør Halvor Jahre i Lundin Norway til petro.no.

Tester Alta, Rolvsnes og Luno 2
På Utsirahøyden skal selskapet teste produksjonsegenskaper på både Luno II og på Rolvsnes, begge potensielle subsea-tilknytninger til Edvard Grieg-feltet. I tillegg skal de gjennomføre en langtidstest på Alta i Barentshavet.

– Alle disse tre testene er viktige for å modne feltene fram til en eventuell utbygging, sier Jahre.

På Alta skal det bores en horisontal brønn som skal produsere i opptil to måneder. Oljen skal lagres i en tanker.

Brønnen skal bores av Leiv Eiriksson, med tidligste oppstart i april. Det fremgår av en søknad til myndighetene. Boring av brønnen samt gjennomføring av prøveutvinningen skal etter planen ta 134 dager.

Fire i Nordsjøen, fire i Barentshavet
Lundin har et budsjett for avgrensningsbrønner på rundt 1 milliard kroner. I tillegg investerer selskapet rundt 900 millioner i såkalte wild-cats. Det er planlagt fire brønner i Barentshavet – Svanfjell, Shenzhou, Korpfjell Deep og Gjøkåsen.

I Nordsjøen deltar selskapet også i fire letebrønner – Lille Prinsen, Frosk, Rungne og én brønn på Mandalhøyden, der Lundin har kjøpt seg en betydelig posisjon gjennom flere transaksjoner.

– Aktivitetene våre i 2018 bygger på det som hele tiden har vært vår strategi – å vokse organisk basert på funn. Dette er en strategi vi skal holde oss til i årene fremover også. Vi fikk bra uttelling i lisenstildelingen TFO 2017, noe som gir oss mange nye prospekter å jobbe med, sier Jahre.

Har du innspill; kontakt oss gjerne på glenn@petro.no eller john@petro.no.


ANNONSE

Flere detaljer om Lundins leteplaner i 2018 får du på éndagskonferansen Petrolive Exploration i Stavanger 11. april.

Se program og meld deg på her!