– Castberg-oljen må til land for å sikre lokale ringvirkninger
Glenn Stangeland
13. november 2018
Illustrasjon: Equinor
– Castberg-oljen må til land for å sikre lokale ringvirkninger
Glenn Stangeland
13. november 2018

Johan Castberg-lisensens forestående valg av løsning for oljeeksport fra feltet ble i forrige uke debattert i spørretimen i Stortinget.

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal (A) var tydelig i sine forventninger og ønsket å vite om olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var enig i at en omlastingsterminal på land er løsningen som vil gi størst mulige lokale og regionale ringvirkninger.

– Oljeselskapene utreder nå de alternative omlastingsløsningene for olje fra Castberg i Finnmark, i tråd med det Stortinget sa. I budsjettproposisjonen fra departementet orienterer departementet om bakgrunn og status for det arbeidet som gjøres nå. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert informasjon om det pågående utredningsarbeidet, andre relevante problemstillinger og oppfølging av de to anmodningsvedtakene som Stortinget har fattet i denne saken, svarte Freiberg.

Felles utredning
Siden 2015 har Johan Castberg-eierne samarbeidet med eierne av Wisting, Goliat, Alta og Gohta i prosjektet «Barents Sea Oil Infrastructure» for å studere og evaluere alternativene for oljeeksport fra Barentshavet.

Bygging av en ny oljeterminal på Veidnes var en del av konseptvalget på Johan Castberg, men ble senere skilt ut i et eget prosjekt.

I et dokument Petro.no har fått tilgang til, skisserer Equinor opp hvilke alternativer det jobbes med fram mot et konseptvalg for oljeeksport fra Johan Castberg som er planlagt i 2. kvartal 2019:

  • Skip-til-skip-overføring av olje i Sarnesfjorden. Skipene kan være midlertidig eller permanent oppankret.
  • Skip-til-skip-overføring av olje ved en nedskalert terminal på Veidnes. Kai ved terminalen vil utgjøre brorparten av investeringen.
  • Midlertidig lagring og lossing av olje fra en FSO. Krever investering i permanent oppankring og lagerskip.
  • Terminal på Veidnes med kapasitet til å håndtere all olje produsert i Barentshavet. Lagring av olje i tanker på land. Kan kombineres med det første alternativet.

I et brev til Olje- og energidepartementet, skriver Equinor at partnerne i Barents Sea Oil Infrastructure-prosjektet i februar ikke kunne forplikte seg til terminal-løsningen av økonomiske årsaker, og at det endelige valget av konsept vil basere seg på økonomi, fleksibilitet, sikkerhet og ringvirkninger.

«Uavhengig av hvilken strategi som velges, mener Johan Castberg-lisensen at det er å forvente at alle investeringer skal fordeles på andre lisenser eller tredjeparter som velger å benytte seg av den valgte løsningen for oljeeksport», skriver selskapet.

Nødvendig for å sikre lokale ringvirkninger
Ingalill Olsen (A) understreket at ilandføring er nødvendig for å sikre de lokale ringvirkningene:

– Vi vet at vi har nasjonale ringvirkninger av det, vi vet at vi har regionale virkninger av det, men kravet fra Finnmark – og det tillater jeg meg å stille på vegne av alle finnmarkingene – er helt utvetydig: Det skal være lokale ringvirkninger. Og hvordan får vi det? Jo, det får vi hvis det ilandføres.