Forlenger levetiden til Oseberg Øst til 2031
Glenn Stangeland
24. mai 2018
Foto: Equinor
Forlenger levetiden til Oseberg Øst til 2031
Glenn Stangeland
24. mai 2018

Statoil har fått samtykke til forlenget levetid av Oseberg Øst med tilhørende rørledninger til Oseberg A.

Statoil har søkt om og fått godkjent forlenget levetid fram til 2031.

Samtykket fra Petroleumstilsynet forutsetter at operatøren har forvisset seg om at innretninger, rørledninger og utstyr hele tiden kan opereres sikkert og i samsvar med krav i regelverket.

«Vi finner at Statoil har gjennomført nødvendige vurderinger og undersøkelser for å forvisse seg om dette», skriver Ptil.