Foten i bakken, fingeren i jorda

Nordsjøen solnedgang (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Publisert 22. januar 2016

Tilpasninger. Effektiviseringstiltak. Nye verdisyn. Nye argumenter. Nedgangstider i bransjen bringer nye prioriteringer til overflaten. Norsk Industris Runar Rugtvedt er i hvert fall glad for at flere i Norge nå ser verdien av en levedyktig olje- og gassindustri. Tekst: Magnus Birkenes, Doublethink

Første februar går den 22. Offshore Strategikonferansen av stabelen på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Gjennom årenes løp har det vært mange tankevekkere fra talerstolen, men det er årevis siden publikum var så åpne for konstruktive innspill som de kommer til å være i år.

Bransjen er inne i en svært krevende tid. Det trengs optimisme, men den må være velbegrunnet. Det som behøves er en videreføring og forsterkning av den omstillingskulturen vi har hatt de siste årene, mener Bransjesjef for Olje og Gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt.

- Bedriftene omstiller seg hele tiden, men vi må bli flinkere til å utvikle andre industrier og segmenter parallelt med olje og gass, sier Runar Rugtvedt, Bransjesjef for Olje og Gass i Norsk Industri.
– Bedriftene omstiller seg hele tiden, men vi må bli flinkere til å utvikle andre industrier og segmenter parallelt med olje og gass, sier Runar Rugtvedt, Bransjesjef for Olje og Gass i Norsk Industri.

Oppvåkning og gode grunnlag
– Vi gleder oss veldig til denne konferansen. Vi har et tidsriktig og spennende program, og vi vektlegger hva bransjen selv kan ta tak i disse tider, sier Rugtvedt til petro.no

Mye av fokuset i konferansen kommer til å ligge på omstillinger og effektivisering. Hva mener du selv må til for å holde bransjen konkurransedyktig?
– Det handler om kostnadseffektivitet, og jeg mener vi har mye å lære av andre industrier. Ta for eksempel flyindustrien, eller bilindustrien; begge har et enormt kvalitetspress og korte tidsfrister, og de leverer bra. Det har blitt gjort mye bra innen effektivisering hos norske leverandørbedrifter og oljeselskaper i flere år allerede, men vi mener det fortsatt er mer å gå på, sier Rugtvedt.

– Politikerne kan en del, men bransjen må først og fremst ta grep selv. Slik vi blant annet har sett gjennom Statoils fast track-prosjekter, revisjon av standarder og NORSOK-krav, færre selskapsspesifikke krav og en bedre samkjøring med internasjonale standarder. I stor grad handler det også å få redusert byråkratiet, som har vokst seg enormt de senere år. Enklere – mye enklere – kontraktstrukturer må til, og ikke minst må vi se på flere synergier mellom offshoreindustrien og andre kompetanseindustrier, sier han.

– Det har skjedd flere gode ting de siste årene, for eksempel rapporten fra Åm-utvalget og Konkraft-rapporten hvor svært viktige forbedringsområder er spesifisert. Begge har lagt gode føringer for økt effektivisering i bransjen, legger han til, og trekker frem Statoils nylig annonserte revisjon av Castberg-utbyggingen; en plan som reduserer det først planlagte investeringsnivået med nær 50%.

– Men vi kan alltid bli bedre. Vi vil aldri slutte å jakte på kostnadseffektivitet, både på levering og drift.

Nye veier blir til
Oljeselskapenes tildeling av langsiktige rammekontrakter til ulike leverandørsektorer er gunstig i forhold til forutsigbarhet, stabilitet i arbeidstokken og ytterligere muligheter for å levere enda med kostnadseffektivt i samarbeid med kunden. De siste tildelingene redder mange leverandører fra ytterligere nedskjæringer. Det er i dag 82 felt i drift på norsk sokkel; mange av dem i stand til å drive i minst 30-50 år til. Med kommende utbygginger vil man telle 90. Det gir grunnlag for mye arbeid for flere generasjoner fremover understreker Rugtvedt:

– Norsk sokkel er faktisk robust i forhold til prisnivået på olje, og det gir en trygg base for fagarbeidere og operatører. Det vil bli færre feltutbygginger på kort sikt, men det er også 90 funn som ikke er utbygget enda. Mange av disse kan bygges ut med subsealøsninger og koples mot eksisterende felt i drift.

– Bedriftene omstiller seg hele tiden, men vi må bli flinkere til å utvikle andre industrier og segmenter parallelt med olje og gass. Nå er det flere folk tilgjengelig for det. Det er sunt i det lange løp. Et godt eksempel er Aibel og deres satsing mot vindkraft til havs. Kompetanse og teknologi fra olje og gass kan brukes innen mange andre næringer, foruten maritim fornybar energi som vindkraft, tidevannskraftverk og fartøyer til bruk i denne sektoren, er det svært mange eksempler på teknologioverføringer helt andre sektorer. Norge er i en unik posisjon ved at teknologi- forskningsmiljøene samarbeider i stor grad på tvers og er gode på kunnskapsoverføringer.

«Norske miljøer er flinke til å se på nye markeder. Vi er allsidige, og mer kommer»
– Runar Rugtvedt, Bransjesjef Olje og Gass, Norsk Industri

Hva med motivasjonen til de ansatte; hvordan tror du nedgangen påvirker de som er igjen?
– De innser alle at det er på tide å skifte fokus. Vi har blitt godt vant, og vi i Norge har lagt oss på et kostnads-, velferds- og forbruksnivå som er utfordrende på lang sikt. De rause lønnsoppgjørene som alle sektorer har hatt, samt gunstige arbeidstidsordninger, er eksempler på dette. Jeg tror nok at flere vil fokusere på andre verdier fremover; sette pris på arbeidsplassen og være med og utvikle konkurransedyktige bedrifter sammen med eierne. Med de gode tradisjonene vi har med tre-parts samarbeidet, arbeidsgivere, tillitsvalgte og myndigheter, gjør at vi skal få dette til, sier Rugtvedt.

Håp for de unge
Rekruttering til bransjen og unge talenter står også på dagsordenen på konferansen. Hva kan man gjøre for å hindre frafall blant studenter?
– Det henger sammen med tanken om krysspunkter for ulike industrier. Vi ser at antallet søkere på tekniske fag holder seg godt, men frafallet på petro-spesifikk studier er merkbart. Derfor er det viktig for oss å understreke mulighetene man har senere. Det som er viktig nå er å ikke forvitre kjernekompetansen i fagmiljøene. Trykket på utdanning må opprettholdes, sier Rugtvedt og legger til:

– Mange snakker nå om fremtidige satsinger på CCS; alle former for grønne teknologier. Det er derfor viktig for oss å fortelle ungdommen om den fremtidig flytende overgangen mellom industrier. Man kan gå fra fornybart til olje og mange andre veier dersom man har grunnutdanning på plass. En mer generell teknologiutdanning hos studentene gjør at vi beholder grunnmuren også innen petrofag.

God medisin?
Er denne nedturen i bransjen en hestekur vi på måter trenger?
– Det har i hvert fall gjort at mange flere har fått øynene opp for hvor mye norsk olje og gassindustri har bidratt til positive ringvirkninger for samfunn og velferd; mer enn kanskje mange trodde. Politikerne er også mer oppmerksomme. De merker at nedgang i vår industri gir ringvirkninger, og det forsterker bare det inntrykket av at de som sier det bare er å «vri om bryteren» for å skifte industrifokus i Norge tar feil, sier Norsk Industri-lederen.

Rugtvedt vil gjerne også minne de samme menneskene om at norsk industri alltid har vært i endring; bare se på f.eks Kongsberg Gruppen, som han trekker frem som primeksempelet på flerfaglighet.

– Denne nedgangen vil føre til permanente endringer, men vi tror på et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel på mellomlangt sikt og lenger. Se bare på interessen rundt 23. runde. Letevirksomhet kommer. Funn også, avslutter Rugtvedt.

http://www.strategikonferansen.org/
http://www.strategikonferansen.org/

Siste fra forsiden

+

Tre CAT D-rigger med ny kontrakt – den siste står på liste i Australia

Transocean Endurance vinner kontrakt i Australia – kan bli borte til 2026

Får ekstra-brønn – sikter seg inn på start i mai

+

Kutter i dagratene for CAT D-riggene i nye avtaler

+

Island Innovator hjem til Norge – men bare for klargjøring til neste jobb

Opptil 15 milliarder kroner i subsidier for å få realisert Sørlige Nordsjø 2

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger