Har spuddet letebrønn i Barentshavet
Toril Hole Halvorsen
24. januar 2017
(Arkivfoto: Ulrich Latzenhofer)

Lundin har startet boringen av letebrønn 7219/12-1 A Filicudi i Barentshavet. Ifølge Oljedirektoratet (OD) ble brønnen spuddet 22. januar.

Letebrønnen ligger i PL 533 i vestlig del av Barentshavet, ca. 190 km fra nærmeste land som er Sørøya Hasvik kommune i Finnmark. Vanndypet på lokasjonen er ca. 323 meter MSL.

Brønnen bores med den halvt nedsenkbare boreriggen «Leiv Eiriksson». Tidligste oppstart for brønnen var opprinnelig september 2016.

Formålet med letebrønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i primærmålet av jura/trias alder, samt å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i sekundærmålet av trias alder. Brønnen planlegges boret til 2.500 m TVD målt fra boredekk.

Hovedbrønnen bores vertikalt, med en opsjon for et geologisk sidesteg. Et eventuelt sidesteg vil bli planlagt basert på grunnlag av geologisk informasjon fra den vertikale brønnen.

Det er også lagt inn opsjon for inntil tre brønntester, gitt funn.

Estimert varighet for boreoperasjonen er ca. 57 dager. Boring av eventuelt sidesteg er estimert å ta 29 dager. Brønntesting planlegges med en total varighet på 37 dager. Varigheten for operasjonen gitt samtlige opsjoner er estimert til 123 dager. Brønnen skal plugges og forlates etter endt operasjon.

Lundin har estimeret ressursene til omkring 91 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 25 prosent sjanse for geologisk suksess.

Lundin er operatør i PL 533 (35 prosent) med partnerne Aker BP (35 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

(Illustrasjon: Lundin)
(Illustrasjon: Lundin)