Publisert 16. juni 2017

SPE (Society of Petroleum Engineers) Stavanger har kåret Aker BP-direktør Karl Johnny Hersvik til «Oil Man of the Year

Dette er juryens begrunnelse:

«Oil Man of the Year» ble i år delt ut til Karl Johnny Hersvik (1972), som gjennom sitt arbeid og mange verv har bidratt som tilrettelegger og brobygger mellom næringsliv og akademia innen petroleumsindustrien i Norge. Han er ifølge kolleger som selskapets visjon: søkende, ansvarlig, forutsigbar og engasjert.

I en tid preget av kostnadsreduksjoner og reaktivitet har Mr. Hersvik som leder for Aker BP gått mot strømmen og i løpet av få år, gjennom innovasjon og handlekraft, utviklet «Det norske oljeselskap» til å bli et norsk, uavhengig, og konkurransedyktig selskap med en egen og vellykket strategi for utbygging og drift på norsk sokkel uten å kopiere andre.

Dette har resultert i blant annet flere sammenslutninger av selskaper som fremstår som særdeles vellykkede transaksjoner. Gjennom sammenslutningen av Det norske, Marathon og BP Norge, med både felt under utvikling og produserende felt og ikke minst, en stab med sterk fagkompetanse innen spesielt produksjon og drift har posisjonert Aker BP for å levere gode resultater.

Ivar Aasen feltet hvor Aker BP er operatør ble levert innenfor budsjett og tid i en svært krevende tid for industrien.

Han er engasjert og tydelig ved å sørge for kontinuerlige forbedringer og læring gjennom aktiv bruk av lean-prosess som gir kort tid fra beslutninger tas til gjennomføring. Han har også vist en tydelig stemme offentlig som attraktiv foredragsholder og talsmann for industrien.

Han har vært en pådriver med vilje og mot til å skape nye kontrakts- og samarbeidsflater (alliansekontrakter) mellom leverandør og operatør gjennom en «one team»-organisering for å effektivisere prosjekt ved samtidig å ha med seg hele verdikjeden i leverandørbransjen.

Mr. Hersvik tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Aker BP i mai 2014. Han kom fra stillingen som forskningssjef i Statoil. Før han begynte i Statoil i 1998 var han med på å stifte flere IT-bedrifter.

Han har innehatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro. Hersvik innehar en rekke styreverv, og sitter i flere styrer som har som mål å fremme samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

Utdanning: Cand.scient. matematikk ved Universitetet i Bergen

Tidligere mottakere

2016 – Island Offshore v/ Håvard Ulstein
2015 – Dr Linda M. Duevel, International School of Stavanger
2014 – Jon Kleppe, NTNU
2013 – Margareth Øvrum, Statoil
2012 – Hans Christen Rønnevik, Lundin
2011 – Brage Sandstad, ConocoPhillips
2010 – Kjell Ursin Smith, ONS
2009 – Tore Halvorsen, FMC Technologies
2008 – Jorunn Johanne Sætre, Halliburton
2007 – Leif Johann Sevland, mayor,Stavanger
2006 – Henrik Carlsen, Statoil
2005 – Arild Bøe, UiS
2004 – Erik Haugane, Pertra
2003 – Reidar Lund, ProSafe
2002 – Lars A. Takla, Phillips
2001 – Magne Ognedal, Oljedirektoratet
2000 – David S. Ottesen, Baker Hughes INTEQ
1999 – Bjarne Skeie, Skeie Group
1998 – Jon Gjedebo, Hitec
1997 – Fredrik Hagemann, NPD
1996 – Thorleif Enger, Norsk Hydro
1995 – Leif B. Surdal, ABB
1994 – Knut Åm, Phillips
1993 – Anders Farestveit, GECO
1992 – Farouk Al Kasim, NPD
1991 – Svein Skjæveland, HiS
1990 – Mike McConnel, Phillips
1989 – Ottar Tuxen, Norsk Hydro
1988 – Arve Johnsen, Statoil
1987 – Einar Bredal, Proserv

I tillegg til Oilman of the Year deler også SPE Stavanger ut priser «Young engineer of the year» og studenter som har utmerket seg innenfor petroleumsteknologi. I år gikk prisene til følgende kandidater:

SPE Stavanger «Young Engineer of the year»
Prisen til Young Engineer gikk til Øystein Åsheim fra AS Norske Shell for hans arbeid med å bedre forstå  ̈subsurface ̈ usikkerhetene på Ormen Lange-feltet. Øystein er 28 år og utdannet ved NTNU i Trondheim og har fremragende prestasjoner med sine første oppdrag i Shell.

«SPE Stavanger student awards»
Sindre Langås Forsetløkken (BSc – Bachelor of Science) Sindre er en petroleumsteknologistudent som har oppnådd karakteren A for alt sitt kursarbeid og leverte sin bacheloroppgave i forrige måned, som den høyest rangerte bachelor kandidaten i sitt årskull.

Sindre var en del av det berømte SPE PetroBowl-laget i 2016, som vant det europeiske mesterskapet for Stavanger SPE student chapter! Han har de siste tre årene jobbet deltid på universitetet som mentor for matematikk og naturvitenskap for å inspirere unge til å velge dette som en karriere. Hans studentutvekslingssemester fant sted i Nord-Dakota, og han har jobbet i India som praktikant.

Iris Kam Sok Yee (MSc – Master of Science)
Iris kom til Stavanger i 2015 og startet sine to år med mastergradsstudier innen petroleumsteknikk med fordypning innen boring. Iris leverte sin masteroppgave som den beste i sitt årskull.

Før hun kom til Norge jobbet Iris som maskiningeniør i fire år med å utvikle «production packere» og andre verktøy for Halliburton i Singapore og Texas. Tidligere hadde hun en internship som anskaffelsesassistent hos ExxonMobil.

Iris er en topp A-student mens hun samtidig jobber med IRIS som en del av Visual Arena-prosjektet, og ved universitetet som petroleumsingeniør utdannet undervisningsassistent. På hennes mastergradsforskning undersøkte hun hvordan nanopartikler kan brukes til å forbedre boring og kompletteringsvæsker. Iris mottar sterke anbefalinger fra petroleumsingeniørfakultetets medlemmer.

Milad Khatibi (PhD – Philosophiae Doctor)
Milad sender sin doktorgradsavhandling denne måneden – Gratulerer! Hans nåværende PhD-forskning innebærer lasermåling og væskedynamikk i borehull. Etter å ha arbeidet som mekanisk ingeniør ved en metanolfabrikk i Iran startet Milad sin mastergrad ved NTNU i 2011 og doktorgraden sin på UiS i 2014. Han er en mellomfagslærer i norsk på videregående skole i Bryne.

Han har jobbet som doktorand ved universitetet de siste tre årene, og kombinerer å være en omfattende og innovativ forsker som arbeider med avansert utstyr, samtidig som han behersker numerisk modellering og generelle oppgaver som doktorgradsstudent. Milad er også veldig hjelpsom mot sine medstudenter.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger