Lundin med vellykket Alta boring i Barentshavet

(Foto: Island Drilling)
Publisert 30. september 2015
Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta). Dette melder OD i dag.

Brønnene er boret om lag fire kilometer sør for funnbrønnen 7220/11-1 og om lag tre kilometer nordøst for avgrensingsbrønnene 7220/11-2 og 7220/11-2 A.

Funnet 7220/11-1 ble påvist i i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014. Etter boring av funnbrønnen var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 14 og 50 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder Sm3utvinnbar gass.

Les også: Lundin får ny letesjef

Les også: Lundin i gang med sidesteg på Alta III

Hensikten med brønnene var å avgrense funnet 7220/11-1 og i tillegg undersøke reservoarutbredelse og hydrokarbonkolonner.Brønn 7220/11-3 påtraff en 75 meter gasskolonne og øvre del av en oljekolonne i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med god til svært god reservoarkvalitet. På grunn av tekniske utfordringer ble brønnen plugget.

Det ble besluttet å bore et sidesteg, 7220/11-3 A, om lag 400 meter mot sørøst. Brønnen påtraff en hydrokabonkolonne på 74 meter, hvorav 30 meter gasskolonne og 44 meter oljekolonne i reservoarbergarter med god til dårlig reservoarkvalitet. Alderen til reservoarbergartene er usikker, men antas å være av trias og/eller perm alder. Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for å ha mulighet til å komme tilbake for å bore dypere og eventuelt gjennomføre en produksjonstest.

Artikkelen fortsetter under bildet

Illustrasjon:OD
Illustrasjon:OD

Trykkgradienter fra brønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A viser kommunikasjon med funnbrønnen 7220/11-1. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på videre arbeid med å kartlegge østflanken av funnet. Ressursestimatet vil bli revurdert basert på de nye dataene.

Dette er fjerde og femte letebrønn i utvinningstillatelse 609. Tillatelsen ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensingsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 1926 meter og 2105 meter og vertikalt dyp på henholdsvis 1925 og 1962 meter under havflaten, og ble avsluttet i Gipsdalengruppen av perm alder. Havdypet er 397 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Island Innovator som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-2 i samme utvinningstillatelse.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger