Mens vi venter på Opec

Foto: Shutterstock
Publisert 24. november 2014

Oljeprisen har hatt en dramatisk kurve nedover fra juni da prisen lå på 115 dollar og til 13.november da prisen for Brent var nede i 77,65 dollar pr fat. Analytikerne er enige om en ting, oljeprisen for 2015 blir lavere enn både SSB og regjeringen har estimert, men hvor mye lavere er det uenighet om.

På mange måter er det en giftig cocktail som  rammer oss. Markedet har rikelig tilgang på olje og gass, vi ser en avmetning i etterspørselen fra Kina, og USA produserer mer olje og gass enn USA har gjort siden på syttitallet. Summen av dette blir lavere pris på våre råvarer og ikke minst en usikkerhet i selskapene som skal investere i produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Det siste er det verste i det korte bildet. Industrien som jobber innen olje og gass har i perioden 2010-2013 bygd opp en stor kapasitet innen leting og utvinning av olje og gass, samt vedlikehold og modifikasjon. Det samme er tilfellet når det gjelder det petromaritime clusteret. Nå veksten så ikke kommer, men både flater ut og går ned er dette problematisk. Mange bedrifter og deres ansatte er avhengige ikke bare av samme oppdragsmengde, men faktisk av vekst. Dette kommer ikke til å skje i det korte bildet, kanskje heller ikke på lengre sikt.

Hva med Opec?

Opec har gjennom å regulere produksjonen opp og ned i stor grad påvirket prisbildet i mange år. Den totale produksjonskapasiteten er så stor i kartellet at i følge Opec selv kan organisasjonen holde prisleiet innen «et fornuftig nivå». Det var før. Nå er tilfanget av olje så stort at en reduksjon av produksjon innen Opec raskt vil bli erstattet av produksjon andre steder. Dette liker ikke Saudi Arabia  Opecs medlemmer som har signalisert at også andre produsenter utenfor Opec må bidra gjennom å redusere egen produksjon. Svaret de får er entydig negativt, markedet bestemmer. Mekanismene som nå slår inn er velkjente, enorme investeringer som igjen har skapt økt produksjon fører igjen til at prisene faller. Så følger utsettelser av prosjekter, nye regnemodeller, press på underleverandører, «vi må vurdere lønnsomheten» og lav aktivitet på letesiden. F

Oljepris på 100 dollar vil vi mest sannsynlig se igjen, når oljeindustrien slutter å investere har prisen en tendens til å øke. Ikke fordi de slutter å invester, men fordi produksjonen nødvendigvis etter hvert vil reduseres og markedet virker.

Vår problem er muligens av en annen karakter, det er veldig få prosjekter oljeselskapene i dag kan forsvare med en pris på 100 dollar. Allerede ser vi at selskapene utsetter og vurderer prosjektene sine på nytt. For norsk leverandørindustri er dette krevende og noen av utfordringene er at det faktisk ikke er nok prosjekter å regne på, de er der ikke.

Opec vil den 27 november vurdere om produksjonen skal kuttes, alternativer kan være at vi ser en Brent pris på 60 dollar før jul. Det er ikke en julepresang noen av oss ønsker å åpne.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger