Oljenedtur uten like

Oljeprisen er på sitt laveste på seks måneder. (Illustrasjon: Shutterstock)
Publisert 13. desember 2014

Norsk sokkel er en del av en syklisk bransje der aktivitet og investeringer avhenger av hvordan markedet priser produktene som produseres.

De siste årene har oljeprisen hatt et prisbånd mellom $65 og $90, men den har også vært i $100 og nede i $50. Oljeprisen steg kraftig første halvår i 2008 og nådde over $130, der den toppet ut og raste ned til under $40 i november 2008 da finanskrisen skylte inn over verdens økonomier som en orkan. Norsk sokkel var på dette tidspunkt lite berørt, prisfallet berørte oss i liten grad, tvert i mot startet en opptur som først flatet ut i 2013 og inngangen til 2014.

Hva er forskjellen fra tidligere «kriser»?

I perioden 2010 og frem mot 2013 var norsk oljeindustri preget av enorm optimisme med betydelige funn både i nordsjøen og ikke minst Barentshavet der en etter flere tiår leting fant store forekomster av både olje og gass. Samtidig startet oljeselskapene leitekampanjer som en ikke har sett før på norsk sokkel med det resultatet at riggrater og tjenester knyttet til riggaktiviteter har økt formidabelt.

Optimismen knyttet til å selge tjenester rettet mot olje- gass industrien har vært formidabel og bedrift etter bedrift har omstilt seg mot olje og gass, og for mange bedrifter kun olje og gass. Med andre ord har vi bygd opp en enorm kapasitet med bedrifter og mennesker som har innrettet virksomheten sin mot en næring de pilene har pekt rett opp. Artikkelen fortsetter under bildet.Skjermbilde 2014-09-25 kl. 12.33.59

Næringen har ikke bare vokst i det tradisjonelle oljefylket Rogaland, clustere er etablert over det ganske land med sterke fotfester i Bergensregionen, Kristiansand(blant annet Node), aksen Drammen-Kongsberg(Subsea Valley) og ikke minst Nord-Norge med Hammerfest i spissen.

Høsten 2013 hørte vi stemmer som tydelig advarte mot en ensidig satsing mot en næring som allerede da begynte å merke at  utsiktene ikke lenger var så entydig gode, prosjekter begynte å utsettes og det ble stilt spørsmål om olje og gassprisene var for høye.

Våren 2014 ble Brent handlet for 115 dollar/fat som historisk sett er veldig høgt. Desember 2014 handles Brent for under 65 dollar/fat. Dette er et fall bransjen ikke har sett maken til og for norsk sokkel rigget for vekst er dette katastrofalt. Med en kapasitet innen alle type segmenter som har vokst formidabelt siste år(også kostnadene har vokst) er selv ubetydelige utslag i tilgang på ordrer krevende å håndtere. Når så bransjen opplever at V&M kontrakter utsettes i stor skala, rigger legges i bøyen eller forlater norsk sokkel, store utbygginger dyttes ut i tid og planlagte investeringer reduseres innen alle områder har vi trøbbel. Trøbbel har vi blant annet fordi vi «trodde» på videre vekst og rigget oss for dette. Veksten kommer ikke i år, den kommer ikke i 2015, men de som da fortsatt er med oss etter dette vil så oppleve bedre tider.

 

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger