Publisert 16. oktober 2018

Lundin Norway og lisenspartnerne i lisens 338 tildeler Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

Kontrakten vil på det meste sikre arbeid til 150 personer.

Hensikten med modifikasjonen er å klargjøre plattformen for å ta imot og prosessere olje og gass fra nærliggende felt. I første omgang er det funnene Luno II og Rolvsnes som skal kobles opp til Edvard Grieg.

Kontrakten er en såkalt EPC-kontrakt som omfatter ingeniørtjenester, innkjøp og oppkoplingsarbeid offshore. Rosenberg WorleyParsons starter ingeniørarbeid knyttet til prefabrikasjon av stålstrukturer, rør og annet nødvendig materiell umiddelbart, mens installasjonsarbeidet offshore starter i løpet av første halvår 2019. Arbeidet ventes å være avsluttet i løpet av første kvartal 2021.

«Arbeidet med å forberede Edvard Grieg-plattformen for å kunne ta imot olje- og gass fra nærliggende felt er svært viktig for oss», sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik. «Det sikrer både en god anvendelse av den infrastrukturen vi allerede har i plattform og eksportrør, og det gjør oss i stand til å kunne bygge ut mindre felt i området på en lønnsom måte».

Edvard Grieg-plattformen ble designet som et feltsenter nettopp med tanke på å kunne prosessere olje og gass fra andre felt i området. I tillegg til egen produksjon prosesserer Edvard Grieg i dag hydrokarboner fra Ivar Aasen-feltet. Med den modifiseringen som gjennomføres nå, kan man ta inn satellittfeltene Luno II og Rolvsnes hvor Lundin er operatør. I tillegg forberedes det for fremtidig innfasing av ytterligere satellittfelt.

Luno II ligger 19 km kilometer sør for Edvard Grieg, og planlegges utbygget som en subsea-installasjon med rørledning tilbake til Edvard Grieg. Man tar sikte på å levere plan for utbygging og drift (PUD) for Luno II tidlig i 2019.

Fra Rolvsnes skal det i første omgang gjennomføres en langtids brønntest der olje og gass prosesseres på Edvard Grieg. Rolvsnes-funnet er gjort i et reservoar bestående av oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er en helt ny reservoartype for norsk sokkel. Derfor er det nødvendig med mer kunnskap før man kan velge en effektiv utbyggingsløsning for feltet.

«Rosenberg WorleyParsons vant denne kontrakten i skarp konkurranse med både norske og utenlandske leverandører», sier Kristin Færøvik. «Det er gledelig både for oss og partnerne, men også for hele olje- og gassindustrien i Norge, at norsk leverandørindustri hevder seg helt i toppen også globalt», sier Færøvik.

Siste fra forsiden

+

Nå eier Japex hele butikken

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger