Statoil kjøper brasiliansk gigantfelt for 24 milliarder
Pressemelding
18. desember 2017
Statoil kjøper brasiliansk gigantfelt for 24 milliarder
Pressemelding
18. desember 2017

Statoil kjøper en andel på 25 prosent i Roncador, et stort oljefelt i Campos-bassenget i Brasil, av Petrobras.

Transaksjonen nesten tredobler Statoils produksjon i Brasil, med attraktiv balansepris og muligheter for ytterligere verdiskaping for begge parter ved bruk  av Statoils ekspertise innen økt oljeutvinning.

Det samlede vederlaget omfatter en første betaling av USD 2,35 milliarder, pluss betingede betalinger som utgjør opptil USD 550 millioner. Totalt rundt 24 milliarder kroner.

Roncador var det største funnet utenfor kysten av Brasil på 1990-tallet, og er i dag det tredje største produserende feltet i Petrobras sin portefølje, med om lag 10 milliarder fat oljeekvivalenter (foe) tilstedeværende og forventede gjenværende utvinnbare volumer på mer enn 1 milliard foe. Ambisjonen er å øke utvinningsgraden med minst 5 prosentpoeng, noe som kan øke de totale gjenværende utvinnbare volumene til mer enn 1500 millioner foe.