Statoil i mål med granskinger etter alvorlige hendelser

(Foto: Songa Offshore)
Publisert 20. januar 2017

Arbeidet med granskingene etter en brønnkontrollhendelse på Troll-feltet og en hydrogenlekkasje på Mongstad er ferdig.

Rapportene er oversendt Petroleumstilsynet, ifølge Statoil.

Lørdag 15. oktober oppstod det en alvorlig brønnkontrollhendelse under brønnplugging med den mobile riggen «Songa Endurance» på Troll-feltet.

Tirsdag 25. oktober, under arbeid med overflatevedlikehold, inntraff en hydrogenlekkasje som følge av utvendig korrosjon på en rørstuss i en del av anlegget på Mongstadraffineriet.

Ingen ble skadet i hendelsene. Statoils interne granskingsenhet har gått grundig gjennom hendelsene, som også granskes av Petroleumstilsynet.

Margareth Øvrum. (Foto: Arkiv)
Margareth Øvrum. (Foto: Arkiv)

– Vi ser alvorlig på begge disse hendelsene. Åpenhet er vesentlig for sikkerhetsarbeidet og granskingsrapportene er et viktig bidrag til at vi lærer av hendelsene. Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi prosjekter og boring i Statoil.

Brønnkontrollhendelse på «Songa Endurance»

Brønnkontrollhendelsen førte til en gasslekkasje som skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt med ringromsventilen i utblåsningssikringen (BOP) etter om lag ett minutt.

Statoils interne gransking av hendelsen definerer alvorlighetsgraden som høy, og konkluderer med at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv dersom sikkerhetsutstyret ikke hadde fungert slik det skulle, eller dersom gassen hadde antent.

BOP-en ble raskt aktivert og stoppet gasslekkasjen, og fem gassdetektorer slo automatisk av utstyr som kan forårsake gnister.

To hovedfunn

Granskingsrapporten konkluderer med to hovedfunn som har svekket barrierene og medvirket til at gass kom opp på boredekket.

Det første er at det ble brukt eksisterende nedihullsventiler som barrierer mot reservoaret, og at disse utilsiktet ble åpnet.

Det andre sentrale funnet er knyttet til at ringromsventilen i BOP burde vært stengt før man startet operasjonen, fordi man ikke var i stand til å måle trykket under forseglingen i brønnhodet.

Tiltak

Etter hendelsen ble det gjort noen strakstiltak for å sikre at nedihullsventiler ikke blir brukt som barriere, og det ble gjeninnført å bruke dypsatt plugg som barriere ved bruk av vertikale ventiltre. Granskingsrapporten peker også på flere tiltak som nå blir gjennomført

– Dette var en svært alvorlig brønnkontrollhendelse. Tiltakene vi iverksetter vil styrke våre risikovurderinger, både i forkant og underveis i operasjoner. Vi vil dele erfaringer fra hendelsen med resten av industrien, sier Øvrum.

Hydrogenlekkasje på Mongstad

Under inspeksjon av rør i forbindelse med overflatevedlikehold i isomeriseringsanlegget på Mongstad, ga en personbåren gassmåler utslag ved en ventil. Da ventilen skulle stenges røk rørstussen og hydrogenrik gass ved høyt trykk ble frigitt.

To personer befant seg i nærheten da hendelsen inntraff. Det ble umiddelbart utløst evakueringsalarm med påfølgende evakuering av ansatte, nedstenging av det aktuelle anlegget og trykkavlastning til fakkel. Etter vel en time var situasjonen avklart.

Granskingen etter hendelsen peker på utvendig korrosjon som utløsende årsak. Feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse er blant de bakenforliggende årsakene. Det konkluderes med at hendelsen var alvorlig og at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv.

Tiltak

Det er besluttet å intensivere programmet for overflatevedlikehold de neste to årene, ifølge Statoil. I tillegg skal bedre sikkerhetsledelse oppnås gjennom økt tilstedeværelse fra ledelsen i anlegget. Ny deteksjonsteknologi blir vurdert for å forbedre evnen til å oppdage lekkasjer.

Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)
Jens Økland. (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

– Vi intensiverer aktiviteten for å håndtere risiko forbundet med korrosjon under isolasjon på Mongstad. I tillegg iverksetter vi tiltak for bedre samhandling og involvering i forbindelse med vedlikehold og funn som gjøres. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål relatert til risiko og gjøre nødvendige tiltak, sier Jens Økland, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm, og prosessering (MMP).

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger