Statoil skal bore letebrønnene 7317/9-1 Koigen Central7325/4-1 Gemini Nord og 7435/12-1 Korpfjell i sommer.

Alle tre brønnene ligger i Barentshavet og skal bores av Cat-D-riggen «Songa Enabler» som opereres av Songa Offshore.

Brønnene er planlagt boret i perioden juni-august 2017.

Koigen Central

Letebrønn 7317/9-1 Koigen Central er lokalisert 109 km sør for Bjørnøya og ca. 336 km fastlandet i PL 718. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 434 m MSL.

Primært formål med letebrønn 7317/9-1 er å påvise hydrokarboner og undersøke reservoarpotensialet i Koigen Central-prospektet, i sandsteiner av jura alder. Brønnen vil bore gjennom sandsteinssekvenser ved flere nivå, der primært mål er jura-sander innenfor Realgrunnen undergruppe (formasjonene Stø og Nordmela).

Sekundære mål er å undersøke reservoarpotensialet samt tilstedeværelse av hydrokarboner i dypereliggende sandsteiner innenfor Realgrunnen undergruppe (formasjonene Tubåen og Fruholmen), og i sandsteiner av trias alder i formasjonen Snadd.

Fremtidig aktivitet i lisensen og videre på Stappenhøyden er avhengig av utfall av denne brønnen.

Statoil er operatør for lisens 718 (50 prosent), med partnerne Dea Norge (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Koigen Central. (Illustrasjon: Statoil
Koigen Central. (Illustrasjon: Statoil

Gemini Nord

Letebrønn 7325/4-1 Gemini Nord er lokalisert sentralt i Hoop-området i PL 855, sør for Atlantis-funnet og ca. 30 km nordøst for Hansen– og Wisting-funnene. Brønnen ligger ca. 275 km fra Magerøya i Nordkapp og 200 km fra Bjørnøya. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 449 m MSL.

Primært formål med letebrønn 7325/4-1 er å påvise hydrokarboner i sandsteiner i Gemini Nord-prospektet. Brønnen vil bore gjennom sandsteinssekvenser ved flere nivå, der primært mål er sander innenfor Realgrunnen undergruppe (formasjonene Stø og Fruholmen).

Sekundært mål er sandsteiner av trias alder i formasjonen Snadd. Brønnen forpliktes boret ned til 1000 m MSL.

Utfallet av denne brønnen vil påvirke videre leteaktivitet i området.

Statoil er operatør i lisens 855 (35 prosent), med partnerne OMV Norge (25 prosent), Petoro (20 prosent) og Tullow Norge (20 prosent).

Gemini Nord. (Illustrasjon: Statoil)
Gemini Nord. (Illustrasjon: Statoil)

Korpfjell

Letebrønn 7435/12-1 Korpfjell er lokalisert i PL 859 på Haapet-domen, på Bjarmelandplattformen, ca. 37 km fra grensen mot Russland og ca. 415 km fra Fastlands-Norge og 505 km fra Bjørnøya. Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 253 m MSL.

Primært formål med letebrønn 7435/12-1 Korpfjell er å påvise hydrokarboner og undersøke reservoarpotensialet og kildebergart i sandsteiner av jura alder. Brønnen vil bore gjennom sandsteinssekvenser ved flere nivå, der primært mål er jura-sander, Realgrunnen undergruppe (formasjonene Stø og Tubåen).

Sekundære mål er dypereliggende sandsteiner av trias alder, i formasjonene Snadd og Kobbe. Brønnen forpliktes boret ned til minimum dyp 1.100 m MSL.

Korpfjell-prospektet har et betydelig volummessig potensiale, og kan være kandidat for en frittstående utbygging. I tillegg er det er flere kartlagte prospekter i området.

Fremtidig aktivitet i lisensen avhenger av resultatet av denne brønnen.

Statoil er operatør i lisens 859 (30 prosent), med partnerne Chevron Norge (20 prosent), Lundin Norway (15 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia (15 prosent).

Korpfjell. (Illustrasjon: Statoil)
Korpfjell. (Illustrasjon: Statoil)