Statoil vant budrunde – blir operatør for storutbygging
Pressemelding
27. oktober 2017
Statoil vant budrunde – blir operatør for storutbygging
Pressemelding
27. oktober 2017

Statoil, ExxonMobil og Galp leverte høyeste bud på produksjonsdelingsavtalen for Carcará Nord-blokken lisensrunden på brasiliansk sokkel 27. oktober. 

Konsortiet leverte vinnerbudet for Carcará Nord-lisensen i Santos-bassenget.

Den forhåndsbestemte signaturbonusen er på rundt 7,5 milliarder kroner, skriver Statoil i en børsmelding. 

Statoil, ExxonMobil og Galp har også avtalt påfølgende transaksjoner i den tilstøtende lisensen BM-S-8 for å samordne eierandeler på tvers av de to blokkene som til sammen utgjør oljefunnet Carcará.

Partnerne i Carcará Nord har også avtalt at Statoil skal være operatør for den unitiserte feltutbyggingen, med forbehold om myndighetsgodkjennelse.

– Dette styrker Statoils posisjon i det produktive brasilianske pre-salt-området og denne transaksjonen bidrar til å bygge et sterkt og samordnet partnerskap på tvers av de to Carcará-blokkene. Til sammen fremmer dette i betydelig grad vår strategi i Brasil, et kjerneområde for Statoil.  Å være operatør for utviklingen av Carcará, et funn i verdensklasse, passer godt sammen med vår kompetanse og kapasitet, sier Statoils konsernsjef, Eldar Sætre.