Stenger ned Goliat i tre uker for å fikse feil og gjøre vedlikehold
Glenn Stangeland
10. juli 2017
Foto: Eni Norge
Stenger ned Goliat i tre uker for å fikse feil og gjøre vedlikehold
Glenn Stangeland
10. juli 2017

Eni Norge har leid inn Floatel Endurance og stenger ned produksjonen på Goliat for å gjøre nødvendig vedlikehold- og modifikasjonsarbeid i september.

Ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til, vil plattformen stenges ned i perioden 7. september til 1. oktober.

– Arbeidet som skal utføres består av pigging av gassinjeksjonsrør, rengjøring av oppvarmingssystem, ettersyn av ventiler, og oppgradering av vannsystemet for brannslokking på helidekk og høytaleranlegg, sier pressekontakt Bente Bærheim i Eni Norge til petro.no.

Floatel Endurance er leid inn for å sikre ekstra sengeplasser i perioden 20. august til 14. oktober. Leieavtalen omfatter også opsjon på fire ukers forlengelse, så selskapet har søkt myndighetene om tillatelse til å bruke flotellet frem til 15. november.

Arbeidet på plattformen omfatter:

  • Bygge stillas, fjerne isolasjon, bygge sveisehabitat og transportere nødvendige materialer før plattformen stenges ned. Midlertidig utstyr, som containere, nitrogentanker, pumper, slanger og liknende, vil bli installert for å forberede modifikasjonsarbeidet.
  • En siste lossing vil skje før plattformen stenges ned. Flotellet vil være frakoblet i rundt to dager i forbindelse med operasjonen.
  • Nedstenging av installasjonen.
  • Mens plattformen er stengt blir det utført pigging av gassinjeksjonsrør, rengjøring av oppvarmingssystem, ettersyn av ventiler, og oppgradering av vannsystemet for brannslokking på helidekk og høytaleranlegg.
  • Alt sveisearbeid i utsatte områder vi bli foretatt i habitat mens plattformen er nedstengt, opplyser selskapet i en søknad til myndighetene.
  • Igangsetting av plattformen.
  • Etter at plattformen er tilbake i drift, vil det midlertidige utstyret bli fjernet.

På grunn av betydelige problemer i bygge- og oppstartperioden, gjennomfører Petroleumstilsynet i 2017 et helårstilsyn med Goliat-plattformen.