Varsler protestaksjon mot «ansettelser på heliporten»
Glenn Stangeland
27. februar 2018
Foto: Kaefer Energy
Varsler protestaksjon mot «ansettelser på heliporten»
Glenn Stangeland
27. februar 2018

Fellesforbundet varsler en aksjon for å markere misnøye med Kaefer Energy sitt krav til nye ansatte om å betale reise til heliport og eventuell overnatting av egen lomme.

«Både klubben og forbundet mener denne praksisen er klart i strid med tariffavtalens rett til reisedekning. I tillegg er det en svært grov forskjellsbehandling av ansatte», skriver Fellesforbundet i et varsel om aksjonen. Og fortsetter:

«Det har nå gått altfor lang tid, og verken bedriftsledelsen, Norsk Industri eller NHO har gjort retrett i saken. Dermed er det på tide å fyre i gang et skikkelig leven mot denne praksisen.»

Kaefer Energy-direktør Bård Bjørshol sier til petro.no at han ikke er kjent med aksjonen. Han svarte følgende om selskapets praksis da Sysla omtalte saken i februar 2016:

– Det er tøff konkurranse om kontraktene og marginene er presset. Vi har fått nye kontrakter med utreise fra Stavanger og Brønnøysund, og for å begrense administrasjon og direkte kostnader knyttet til reise og eventuell overnatting, ønsker vi primært å ansette folk som bor i nærheten av disse heliportene.